Avoimet Ovet-hanke

Hankkeen tavoitteena on tukea urheiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä 12 liikunnan aluejärjestön ja seitsemän lajiliiton kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Urheiluseuroja on ennenkin kannustettu ja tuettu ottamaan erityisryhmiin kuuluvia liikkujia mukaan toimintaansa erilasin hankkein ja muin toimenpitein. Edistystä on saavutettu viimeisten vuosikymmenten aikana ja Suomesta löytyy runsaasti esimerkillisiä urheiluseuroja sekä edistyksellistä työtä tekeviä lajiliittoja. Avoimet ovet -hankkeessa halutaankin jakaa ja jalostaa jo olemassa olevia toimivia käytäntöjä. 

Avoimet ovet -hankkeen voi jakaa kolmeen osa-alueeseen:  

1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla. Mitkä ovat seurojen pelot ja tuen tarpeet sekä toisaalta toimintarajoitteisten henkilöiden osallistumista edistävät ja hidastavat tekijät?

Tulokset on luettavissa Liikuttaako? raportista täältä.


2. Avoimet ovet -infopankki: verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta. 


3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma, jonka pohjana on hankkeen pilottiseurojen läpikäymä kehittämisprosessi. Kehittämisprosessi perustuu Hollannissa muovattuun 8-vaiheiseen seurojen kehittämismalliin (Samen Sporten). Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja. 

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan omalla alueellaan. 

Pilottiseuroille, etsitään kehittämiskumppani, joka voi olla esimerkiksi aluejärjestön tai lajiliiton seurakehittäjä, kunnan erityisliikunnanohjaaja tai muu vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan parissa toiminut henkilö. Ajatuksena on, että seurat pääsevät oppimaan toisiltaan yli lajirajojen. Mukana on urheiluseuroja, joissa on jo ollut toimintaa, ja ne voivat sparrata niitä, jotka ovat vielä lähtökuopissa.

Vuonna 2023 hankkeen tavoitteissa on onnistuttu, jos suomalaisissa urheiluseuroissa on kaksinkertainen määrä toimintarajoitteisia liikkujia nykyhetkeen verrattuna.  Paralympiakomitean Löydä oma seura -palvelusta, johon on koottu vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa järjestäviä tahoja, löytyy kolmen vuoden kuluttua 1200 ryhmää (tämänhetkinen tilanne 7/2021 471 seuraa). 

Lisää tietoa hankkeesta:

https://www.paralympia.fi/avoimet-ovet/avoimet-ovet-hanke

Lisää tietoa: Mira Autio, p. 050 3813 820 tai mira.autio(at)kesli.fi