Liikkumisohjelmat

Liikkumisohjelmat ovat tiedolla johtamisen väline. Niillä luodaan puitteita liikunnan kehittämistoimille ja poliittiselle päätöksenteolle.