Lasten motoristen taitojen havainnointi koulutus

Varhaiskasvattajat ovat portinavaajia lasten motoristen taitojen oppimisen tukijoina . Varhaiskasvattajilla on avaimet lasten liikkumisen taitojen havainnointiin, motoristen perustaitojen opettamiseen ja yksilölliseen tukemiseen.

Lasten motoristen taitojen havainnointi koulutus

Koulutuksen teemoja ovat
* Motorinen kehitrys
* Motorisen taidon ydinkohtien tunnistaminen ja havainnointi
* Motoristen taitojen tukeminen ja harjoittaminen
* Kasvattajan rooli lapsen motorisen kehityksen tukemisessa

Koulutuksen kesto
- 3 tuntia

Koulutuksen hinta
Tilauskoulutuksena koulutuksen hinta on 400 euroa + kouluttajan matkakulut sekä materiaalikulut 10 € / osallistuja.

Tiedustelut ja koulutustilaukset
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen, jouni.vatanen@kesli.fi puh. 050 552 4997.


Koulutus tarjoaa tietopaketin lapsen liikuntataitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle sekä vahvistaa kasvattajan tietotaitoa liikuntataitojen oppimisen tukijana.