Meijän Polku

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö.

Meijän polku, “Our Path”, is a 30-year initiative promoting community health and wellbeing. Advocating the wellbeing of the Central Finnish population is focused on four themes: physical activityrestnature and community. Our Path strives for a more healthy and prosperous Central Finland by encouriging people to exercise and gain vitality in forests which are close to neighborhoods of all inhabitants. Our slogan is move and enjoy yourself in Central Finland.

Esimerkkejä Meijän polun hyvinvoinnin edistämisen ratkaisuista

Kevään 2022 Luontotyöpäivä

Seuraavaa Luontotyöpäivää vietetään perjantaina 20.5.2022, mutta sitä ennen ehtii viettämään monta luontotyöpäivää oman työyhteisön kera. Tai ihan vain itsekseen. Kannattaa kokeilla!

Meijän Polun Blogit

Elämyksellinen vuosi päiväkotien lähiluonnossa

”Ollaan lähdetty lasten kanssa pois tutuista ja turvallisista ympyröistä. Metsää leikkiympäristönä hyödynnetään nykyään enemmän.”

– Päiväkodin työntekijän palaute

Niin vain hurahti vuosi 2022 seikkaillen ympäri Keski-Suomea päiväkotien lähiluonnossa. Meijän luonto ‑ulkoilmatyöpajojen aikana päiväkodin henkilöstölle tarjottiin uusia työkaluja ympäristö- ja luontokasvatuksen toteuttamiseen unohtamatta luonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuksia. Hankkeessa mukana olleet 12 päiväkotia tutustuivat vuoden aikana neljään teemaan, joita käsiteltiin toiminnallisissa ulkoilmatyöpajoissa talvella, keväällä, kesällä ja syksyllä.

Kuvassa Meijän Luonto- Ympäristö ja luontokasvatusta ulkoilmatyöpajpin, Johanna Huovila, Jamk - kirjan kansi. Kansikuvassaryhmä lapsia metsässä istumassa maassa.

Työpajojen pohjalta koottiin Meijän Luonto -työkirja, jossa käydään läpi työpajojen aikana toteutetut teeman mukaiset tehtävät ja teemoihin liittyvää ajankohtaista tietoa. Työkirjaan on koottu myös työntekijöiden antamia palautteita ja hankkeen tuloksia.

15.12.2022
Johanna Huovila
Projektityöntekijä, Hyvinvointiyksikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kohden uutta Liikkumista

Piirroskuvassa alekkain symbolit jalankulijasta, pyörästä, autosta, bussista, junasta ja lentokonesta. Alalaidassa Janalla esitetty kilometrit 1-1000 km. Värillisellä palkilla kohdennettu kunkin kulkutavan yleisin liikkumisväli kilometrijanaan suhteutettuna.
Kuvaajan piiräjä: Juho Jäppinen

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Päästöjen nopean vähentämisen tarve vaatii uudenlaista ajattelua päivittäiseen liikkumiseemme. Suomen hallituksen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja nollapäästöistä liikenteen pitäisi olla vuoteen 2045 mennessä. (Liikenne- ja viestintäministeriö) Saman aikaisesti fyysistä aktiivisuutta tulisi lisätä merkittävästi, jotta passiivisen elämäntavan aiheuttamia ja jatkuvasti lisääntyviä useiden miljardien eurojen vuosittaisia kuluja saataisiin hillittyä. (Valtioneuvoston kanslia)

Lue kirjoituksen jatkoa

Juho Jäppinen
Fysioterapeutti, aktiivisen liikkumisen edistäjä
Meijän polku, JAMK
juho.jappinen@jamk.fi 
29.11.2021

KESLI

Jyrki Saarela
aikuisliikunnan kehittäjä
+358 45 650 3771
jyrki.saarela(at)kesli.fi