Vauhtipankki

Vauhtipankista vinkkiä vauhdikkaisiin varhaiskasvatuspäiviin


Keuruun kaupungin varhaiskasvattajat ovat yhdessä Keski-Suomen Liikunnan kanssa työstäneet videopankin varhaiskasvatukseen sopivista liikuntaleikeistä. Videokirjaston idea on jakaa liikuntaleikkejä helposti ymmärrettävällä tavalla ja auttaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteuttamista käytännössä.


Tarve alle kouluikäisten liikunnan videokirjastosta tuli esille Keski-Suomen Liikunnan kuntien varhais-kasvatuksen henkilöstölle toteuttamissa varhais-vuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön tilaisuuksissa. Henkilöstö kaipasi erityisesti apua, kuinka toteuttaa päivässä tunti vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Varhaiskasvatuksen yksiköissä arki on hektistä. Kirjoitetuista teksteistä liikuntaleikkien kulun hahmottaminen on usein vaikeaa ja hidasta. Tavoitteena on, että videoista liikuntaleikit omaksutaan nopeasti ja helposti.

Varhaisvuosien liikuntasuositusten mukaan alle kouluikäisten tulisi liikkua kolme tuntia päivässä, joista yksi tunti vauhdikkaasti. Keuruun varhais-kasvatusyksiköiden tavoitteena on, että jokainen lapsi liikkuisi vähintään kaksi tuntia päiväkotipäivien aikana siten, että toinen tunti on suositusten mukaista vauhdikasta liikuntaa. Näin kotien vastuulle jää tunti rauhallisempaa liikuntaa päivässä.

Vauhtipankin videoiden teemana on vauhdikkuus. Videoiden leikeillä on tarkoitus lisätä vauhtia oikein kanavoituna varhaiskasvatuspäiviin. Vauhtipankkiin on kuvattu ensi vaiheessa 24 eri leikkiä ja peliä. Videoiden kesto on noin 45-90 sekuntia. Leikkien sekä pelien ohjeet on tekstitetty videoille ja loppuun on koottu listaus leikkeihin vaadittavista välineistä ja mahdollisista sovellutuksista.

Videoita voidaan käyttää myös leikkien opettamiseen. Osalle lapsista ohjeiden kuuntelu on haasteellista. Videolta on helppo näyttää, kuinka leikissä tulee toimia. Vauhtipankin avulla voidaan lapsia osallistaa, kun lapset saavat itse valita videoista, mitä tällä viikolla leikitään. Vauhtipankin leikit on kuvattu pää-osin sisätiloissa selkeämpien kuvausolosuhteiden vuoksi, mutta lähes kaikki leikit ovat siirrettävissä pihalle.