Koulutukset

Seuroissa toimii eri rooleissa vuosittain noin 500.000 vapaaehtoista toimijaa. Näistä noin 50.000 toimijalla on seurassa vastuullisempi tehtävä esim. puheenjohtaja, hallituksen jäsen, jaoston johtoryhmän jäsen, joukkueenjohtaja, taloudenhoitaja, tiedottaja tai markkinointivastaava.Tälle joukolle on tarjolla erilaista koulutusta oman osaamisen kehittämiseksi. Koulutukset sopivat myös seurojen päätoimisille ammattilaisille.

Alla olevia koulutuksia toteutetaan niin tilauksesta kuin avoimina koulutuksina. Hinnat koskevat Keski-Suomessa toteutettavia koulutuksia. Koulutuksia voi tilata myös muualle Suomeen tai verkkokoulutuksina, tällöin hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti. Koulutussisällöistä voidaan myös räätälöidä tilaajalle sopiva kokonaisuus.
 

Koulutussisältöjä:
 

Hyvän seuran hallinto- koulutus (3h)
Seuran johtohenkilöiden ja toimijoiden koulutus. Sisältö: yhdistyslaki, yhdistystoiminta, hallituksen tehtävät, jäsenten vastuut ja velvoitteet, jäsenyys seurassa.
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Hyvän seuran talous- koulutus (3h)
Koulutus on suunnattu erityisesti urheiluseura ry:n hallituksen jäsenille, joukkueenjohtajille ja kaikille toimijoille jotka suunnittelevat seuratoimintaa ja sen taloutta. Koulutuksessa paneudutaan talouteen käytännönläheisesti, perehtyen aiheisiin:

  1. Yhdistyksen talouden suunnittelu ja periaatteet
  2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta
  3. Talouden toteutus ja seuranta

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Hyvän seuran verotus- koulutus (3h)
Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa (3h)
Koulutus seurajohtajille ja seuran valmennuksesta vastaaville.
Miten seuroissa tehdään hyvää urheilullista tulosta vuodesta toiseen?
Miten seuraa johdetaan, että saavutetaan tuloksia myös tulevaisuudessa?
Mitkä ovat tulevaisuuden urheiluseuran toimintatavat?
Miten yhdistysmuotoista, vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan pohjautuvaa toimintaa johdetaan?
Miten voimme urheilullisesti kehittyä, kun tuntuu ettei nykyisenkään toiminnan pyörittämiseen riitä tekijöitä?
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa (3h)
Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Urheiluseura työnantajana -koulutus (3h)
Seuran hallituksen jäsenille suunnattu koulutus. Sisältö: työnantajan vastuut ja oikeudet, työntekijän vastuut  ja oikeudet, keinoja saavuttaa onnistumisia työyhteisönä
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Joukkueenjohtajakoulutus (3h)
Koulutus on suunnattu eri lajien joukkueenjohtajille ja joukkueenjohtajiksi ryhtyville seuratoimijoille. 
Sisältö: Seuraorganisaatio ja -toiminta, joukkueenjohtajan toimenkuva, yhteistyö vanhempien, valmentajien, seurajohdon ja muiden sidosryhmien kanssa
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Hyvän seuran viestintä - koulutus (3h)
Kaikille urheiluseurassa toimiville suunnattu viestintäkoulutus. Koulutuksen sisältö:
Tiedotusopin peruskäsitteet, seuran ulkoinen kuva, tiedotusvastuut urheiluseurassa, ulkoinen tiedottaminen urheiluseurassa, yleiskatsaus tiedotusvälineisiin ja mediapalvelujen järjestäminen (case)
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus+ kouluttajan matkakorvaus

Ensiapukoulutus (2,5h)
Valmentajille, huoltajille ja urheilijoille suunnattu ensiapukoulutus. Koulutuksen sisältö: Harjoitus- ja kilpailutilanteissa tapahtuvien tyypillisimpien tapaturmien ensihoito. Koulutuksessa huomioidaan osallistujien lajien tyypillisimmät tapaturmatilanteet.
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus+kouluttajan matkakorvaus

Rekrytointikoulutus (3h)
Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta "pääomaa". Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin ja kehitetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus+kouluttajan matkakorvaus

 

Millaista koulutusta juuri Sinun seurasi toimijat kaipaavat?
Ota yhteyttä niin räätälöidään juuri teille sopiva koulutus. 

Seurakehittäjä Laura Härkönen
laura.harkonen(at) kesli.fi