Koulutukset

Millaista koulutusta juuri Sinun seurasi toimijat kaipaavat?
Ota yhteyttä niin räätälöidään juuri teille sopiva koulutus. 

Kun seura tilaa koulutuksen, se voi vapaasti markkinoida koulutusta oman seuran jäsenille ja myös naapuriseurojen jäsenille. Suositus osallistujamäärä koulutuksessa on 10-30 henkilöä.

Seurakehittäjä Laura Härkönen
laura.harkonen(at) kesli.fi

Tilattavissa olevia koulutussisältöjä:

Urheiluseuran hyvä hallinto 

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Teemoina ovat muun muassa päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa

Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus + mahdollinen päiväraha

Urheiluseuran verotus 

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Käsittelyssä on muun muassa urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille.

Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus + mahdollinen päiväraha

Urheiluseura työnantajana 

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana -koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet. Lisäksi annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.

Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus + mahdollinen päiväraha

Urheiluseuran viestintä 

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään niin viestin lähettäjänä kuin viestin vastaanottajana.

Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus + mahdollinen päiväraha

Urheiluseuran rekrytointi 

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana työstetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.

Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus + mahdollinen päiväraha

Urheiluseuran varainhankinta

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on saada seurajohto pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on, että seuran kiinnostavuus ja arvo nähdään yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmin. 

Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä. Lähijaksoille tulisi osallistua vähintään kaksi seuran edustajaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Koulutuksen hinnoittelu: 750€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus+ mahdollinen päiväraha. Koulutuksen myötä seura ansaitsee takaisin koulutukseen käyttämänsä rahan.


Urheiluseuran vastuullisuus

Vastuullisuuskoulutuksessa perehdytään urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja peilataan teemoja oman seuran toimintaan. Koulutus antaa hyvät askelmerkit seuran vastuullisuusohjelman luomiseen.

Koulutuksen hinnoittelu: 250€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus+ mahdollinen päiväraha. 


Harrastamisen edistäminen  

- kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus

Kohderyhmänä kunnat, liikunta -ja urheiluseurat, jotka vastaavat harrastamisen Suomen mallin hallinnollisista asioista omassa organisaatiossaan.

Koulutus on suunniteltu helpottamaan urheiluseurojen ja kunnan yhteistoimintaa. Tavoitteena on synnyttää ymmärrys lainsäädännön vaikutuksista rekisteröityneen yhdistyksen ja julkisen toimijan yhteistyöhön. Koulutuksessa käsitellään työlainsäädännön vaikutuksia, vastuukysymyksiä, verotusta harrastustoiminnassa sekä sopimusteknisiä asioita.

Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus + mahdollinen päiväraha

Yhdenvertaisuus urheiluseuratoiminnassa 

Seuran hallituksen jäsenten, työntekijöiden, joukkueenjohtajien, ohjaajien ja valmentajien yhteinen koulutus jossa paneudutaan teemaan miten urheiluseuratoiminta voisi olla kaikille aidosti avointa? Mitä on erivertaisuus ja mitä yhdenvertaisuus? Miten poistamme turhat osallistumiskynnykset ja lisäämme osallisuutta? Miten näkisimme ihmiset ihmisinä, emmekä antaisi ennakkoluulojemme synnyttää osallistumisen esteitä.  Koulutuksesta saa myös vinkkejä toimijarekrytointiin.
Koulutuksen hinnoittelu: 250€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus + mahdollinen päiväraha

Urheiluseuran talous 

Koulutus on suunnattu erityisesti urheiluseura ry:n hallituksen jäsenille, joukkueenjohtajille ja kaikille toimijoille jotka suunnittelevat seuratoimintaa ja sen taloutta. Koulutuksessa paneudutaan talouteen käytännönläheisesti, perehtyen aiheisiin: yhdistyksen talouden suunnittelu ja periaatteet, toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta, talouden toteutus ja seuranta.

Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus + mahdollinen päiväraha


Urheilun johtaminen seurassa 

Koulutus seurajohtajille ja seuran valmennuksesta vastaaville.
Miten seuroissa tehdään hyvää urheilullista tulosta vuodesta toiseen?
Miten seuraa johdetaan, että saavutetaan tuloksia myös tulevaisuudessa?
Mitkä ovat tulevaisuuden urheiluseuran toimintatavat?
Miten yhdistysmuotoista, vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan pohjautuvaa toimintaa johdetaan?
Miten voimme urheilullisesti kehittyä, kun tuntuu ettei nykyisenkään toiminnan pyörittämiseen riitä tekijöitä?

Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus+ mahdollinen päiväraha

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen urheiluseurassa 

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?
Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus+ mahdollinen päiväraha

Joukkueenjohtajakoulutus 

Koulutus on suunnattu eri lajien joukkueenjohtajille ja joukkueenjohtajiksi ryhtyville seuratoimijoille. 
Sisältö: Seuraorganisaatio ja -toiminta, joukkueenjohtajan toimenkuva, yhteistyö vanhempien, valmentajien, seurajohdon ja muiden sidosryhmien kanssa
Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 375€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus+ mahdollinen päiväraha


Ensiapukoulutus

Valmentajille, huoltajille ja urheilijoille suunnattu ensiapukoulutus. Koulutuksen sisältö: Harjoitus- ja kilpailutilanteissa tapahtuvien tyypillisimpien tapaturmien ensihoito. Koulutuksessa huomioidaan osallistujien lajien tyypillisimmät tapaturmatilanteet.
Koulutuksen hinnoittelu: tilauskoulutus 400€/koulutus+kouluttajan matkakorvaus+ mahdollinen päiväraha


Tilauskoulutuksissa tilaaja vastaa koulutustilasta, AV-laitteista, ilmoittautumisten vastaanotosta  ja mahdollisista tarjoiluista osallistujille. Tarvittaessa näistäkin palveluista tilaaja voi pyytää erillisen tarjouksen Keski-Suomen Liikunnalta. EA-koulutusta lukuunottamatta koulutukset voidaan toteuttaa myös etänä.