Koulutukset

Tilattavissa olevia valmiita koulutussisältöjä:

Urheiluseuran hallinto (3h)
Seuran johtohenkilöiden ja toimijoiden koulutus. Sisältö: yhdistyslaki, yhdistystoiminta, hallituksen tehtävät, jäsenten vastuut ja velvoitteet, jäsenyys seurassa.
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Urheiluseuran talous (3h)
Koulutus on suunnattu erityisesti urheiluseura ry:n hallituksen jäsenille, joukkueenjohtajille ja kaikille toimijoille jotka suunnittelevat seuratoimintaa ja sen taloutta. Koulutuksessa paneudutaan talouteen käytännönläheisesti, perehtyen aiheisiin:

  1. Yhdistyksen talouden suunnittelu ja periaatteet
  2. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta
  3. Talouden toteutus ja seuranta

    Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Urheiluseuran rekrytointi (3h)
Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta "pääomaa". Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin ja kehitetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus+kouluttajan matkakorvaus


Urheiluseuran varainhankinta

Koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on saada seurajohto pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta ja nähdä seuran kiinnostavuus sekä arvo yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmin. Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä. Lähijaksoille tulisi osallistua vähintään kaksi seuran edustajaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Koulutuksen osiot:

ennakkotehtävä

aloituslähijakso 3h

verkossa itsenäisesti toteutettavat kuusi osiota

päätöslähijakso 3h

Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin: Varainhankintakanavat, palvelut, tuotteistaminen, yhteistyö & kumppanuus, liiketoimintamalli, myyntityö ja kehittäminen.

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 70€/hlö tai tilauskoulutus 720€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus. Koulutuksen myötä seura ansaitsee takaisin koulutukseen käyttämänsä rahan.


Urheiluseuran verotus (3h)
Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus


Urheilun johtaminen seurassa (3h)
Koulutus seurajohtajille ja seuran valmennuksesta vastaaville.
Miten seuroissa tehdään hyvää urheilullista tulosta vuodesta toiseen?
Miten seuraa johdetaan, että saavutetaan tuloksia myös tulevaisuudessa?
Mitkä ovat tulevaisuuden urheiluseuran toimintatavat?
Miten yhdistysmuotoista, vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan pohjautuvaa toimintaa johdetaan?
Miten voimme urheilullisesti kehittyä, kun tuntuu ettei nykyisenkään toiminnan pyörittämiseen riitä tekijöitä?

Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus


Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen urheiluseurassa (3h)
Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus


Urheiluseura työnantajana (3h)
Seuran hallituksen jäsenille suunnattu koulutus. Sisältö: työnantajan vastuut ja oikeudet, työntekijän vastuut  ja oikeudet, keinoja saavuttaa onnistumisia työyhteisönä
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus


Joukkueenjohtajakoulutus (3h)
Koulutus on suunnattu eri lajien joukkueenjohtajille ja joukkueenjohtajiksi ryhtyville seuratoimijoille. 
Sisältö: Seuraorganisaatio ja -toiminta, joukkueenjohtajan toimenkuva, yhteistyö vanhempien, valmentajien, seurajohdon ja muiden sidosryhmien kanssa
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus + kouluttajan matkakorvaus

Urheiluseuran viestintä (3h)
Kaikille urheiluseurassa toimiville suunnattu viestintäkoulutus. Koulutuksen sisältö:
Tiedotusopin peruskäsitteet, seuran ulkoinen kuva, tiedotusvastuut urheiluseurassa, ulkoinen tiedottaminen urheiluseurassa, yleiskatsaus tiedotusvälineisiin ja mediapalvelujen järjestäminen 
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus+ kouluttajan matkakorvaus


Ensiapukoulutus (2,5h)
Valmentajille, huoltajille ja urheilijoille suunnattu ensiapukoulutus. Koulutuksen sisältö: Harjoitus- ja kilpailutilanteissa tapahtuvien tyypillisimpien tapaturmien ensihoito. Koulutuksessa huomioidaan osallistujien lajien tyypillisimmät tapaturmatilanteet.
Koulutuksen hinnoittelu: avoin koulutus 35€/hlö tai tilauskoulutus 360€/koulutus+kouluttajan matkakorvaus

Millaista koulutusta juuri Sinun seurasi toimijat kaipaavat?
Ota yhteyttä niin räätälöidään juuri teille sopiva koulutus. 

Seurakehittäjä Laura Härkönen
laura.harkonen(at) kesli.fi