#BeActive viikko 26.-30.9.2022

Euroopan urheiluviikko (European week of Sport EWoS) on Euroopan komission aloite urheilun ja liikunnan edistämiseksi kaikkialla Euroopassa. Sen tavoite on innostaa eurooppalaisia olemaan #BeActive säännöllisesti ja liikkumaan omassa arjessaan enemmän. Teemaviikkoa vietetään vuotuisesti 23. - 30. syyskuuta ympäri Eurooppaa.

Jyväskylän kaupunki tarjoaa jyväskyläläisille urheiluseuroille 250 euron talkootyökorvauksen liikuntapäivän järjestämisestä jyväskyläläisessä alakouluissa #BeActive viikolla. Toiminnan tavoitteena on tarjota koululaisille iloinen liikuntapäivä koululla ja tutustuttaa heidät seurojen liikuntatarjontaan.

Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta urheiluseuraa. Urheiluseura tulee valittuna päivänä koululle klo 9-14 väliseksi ajaksi. Liikuntatuokio on oppitunnin mittainen ja tarkoitettu yhdelle luokalle kerrallaan. Opetusryhmän koko on opettaja + luokka (noin 25 oppilasta). Seuran tulee olla valmis järjestämään liikuntapäivän toiminta millä hyvänsä Jyväskylän alakoululla ja tuomaan mukanaan vähintään 2 ohjaajaa. Koulu jakaa päivän tuokiot sisäisesti valitsemilleen luokille. Muista toimintatavoista sovitaan suoraan koulun yhdyshenkilön kanssa.

Seuralle tuleva koulu valitaan arvonnan perusteella ja kyseinen koulu tullaan tiedottamaan seuralle maanantaina 12.9. Mikäli seuroja ei ilmoittaudu 15 kappaletta on seuralla mahdollisuus saada useampi urheiluseurapäivä kyseiselle viikolle.

Ajankohta: 26.-30.9.2022

Mitä: Urheiluseura liikuttaa lapsia yhden koulupäivän ajan klo 9-14.

Miten mukaan: Seuran vastuuhenkilö ilmoittautuu oheisella lomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 9.9.  Seurat valikoidaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja lomake sulkeutuu 15 ensimmäisen ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova.

Valmistautuminen päivään:

  • Urheiluseuroille jaetaan koulun yhdyshenkilön yhteystiedot arvonnan jälkeen.
  • Seura ottaa yhteyttä koulun yhdyshenkilöön tapahtumapäivään liittyen, viimeistään viikkoa ennen tapahtumapäivää ja sopii käytännön järjestelyistä.
  • Seura valitsee koulutetut ohjaajat (vähintään 2 kappaletta) päivän toteuttajiksi.
  • Seura varmistaa, että koulu on varannut toimintaan tarvittavat tilat päivän ajaksi.
  • Seura huolehtii, että käytössä on tarvittavat välineet päivän toteuttamiseksi.
  • Ohjaajien sairastapauksissa, seuran tulee huolehtia vaadittavat sijaiset.

Tapahtumapäivän turvallisuus:

  • Vain terveenä voi osallistua ja ohjata (vaikka olisi kuinka kiva laji…).
  • Tapahtuman aikana ohjaajat eivät ole koulun vakuuttamia.
  • Oppilaat ovat vakuutettuja koulun puolesta

Ilmoittautuminen liikuntapäivän toteuttavaksi seuraksi oheisella lomakkeella: