#BeActive viikko 23.9.-30.9.2023.

Euroopan urheiluviikko (European week of Sport EWoS) on Euroopan komission aloite urheilun ja liikunnan edistämiseksi kaikkialla Euroopassa. Sen tavoite on innostaa eurooppalaisia olemaan #BeActive säännöllisesti ja liikkumaan omassa arjessaan enemmän. Teemaviikkoa vietetään vuotuisesti 23. - 30. syyskuuta ympäri Eurooppaa.

Jyväskylän kaupunki tarjoaa jyväskyläläisille urheiluseuroille 200 euron talkootyökorvauksen liikuntapäivän (4h) järjestämisestä jyväskyläläisessä alakoulussa tai 150€  euron talkootyökorvauksen liikuntapäivän (3h) järjestämisestä jyväskyläläisessä päiväkodissa  #BeActive viikolla. Toiminnan tavoitteena on tarjota koululaisille ja päiväkotilaisille iloinen liikuntapäivä ja tutustuttaa heidät seuran liikuntatarjontaan.

Viikon toteutukseen valitaan 28 ensimmäiseksi ilmoittautunutta jyväskyläläistä urheiluseuraa.

Toteutus:

Urheiluseura tulee sovittuna päivänä koululle klo 9-13 tai päiväkodille klo 8-11 väliseksi ajaksi. Liikuntatuokio on 45 min mittainen ja tarkoitettu yhdelle ryhmälle kerrallaan. Opetusryhmän koko on kouluissa opettaja + noin 25 oppilasta ja päiväkodeissa opettaja + noin 10 lasta. Seuran tulee olla valmis järjestämään liikuntapäivän toiminta millä hyvänsä Jyväskylän alakoululla tai päiväkodissa vähintään 2 koulutetun ohjaajan toteuttamana. Koulu tai päiväkoti jakaa päivän tuokiot sisäisesti valitsemilleen ryhmille. Muista toimintatavoista sovitaan suoraan koulun/päiväkodin  yhdyshenkilön kanssa. Ajankohdat ovat neuvoteltavissa päiväkoti- ja koulukohtaisesti.

Seuralle valittu koulu tai päiväkoti tiedotetaan seuran yhdyshenkilölle maanantaina 11.9.

Ajankohta kouluvierailuille: 25.-29.9.2023

Miten mukaan: Seuran vastuuhenkilö ilmoittautuu oheisella lomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä on  7.9. Lomake sulkeutuu 28 ensimmäisen ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova. Seuralla tulee olla valmius laskuttaa talkootyökorvaus verkkolaskuna kaupungilta. Laskutusohjeet jaetaan valituille seuroille #BeActive- viikon jälkeen.

Valmistautuminen päivään:

  • Urheiluseuroille jaetaan koulun tai päiväkodin yhdyshenkilön yhteystiedot valinnan jälkeen.
  • Seura ottaa yhteyttä koulun tai päiväkodin yhdyshenkilöön tapahtumapäivään liittyen, viimeistään viikkoa ennen tapahtumapäivää ja sopii käytännön järjestelyistä.
  • Seura valitsee koulutetut ohjaajat (vähintään 2 kappaletta) päivän toteuttajiksi.
  • Seura varmistaa, että koulu/päiväkoti on varannut toimintaan tarvittavat tilat päivän ajaksi.
  • Seura huolehtii, että käytössä on tarvittavat välineet päivän toteuttamiseksi.
  • Ohjaajien sairastapauksissa, seuran tulee huolehtia tarvittavat sijaiset.

Tapahtumapäivän turvallisuus:

  • Vain terveenä voi osallistua ja ohjata (vaikka olisi kuinka kiva laji…).
  • Tapahtuman aikana ohjaajat eivät ole kaupungin vakuuttamia.
  • Lapset ovat vakuutettuja koulun/päiväkodin puolesta

Ilmoittautuminen liikuntapäivän toteuttavaksi seuraksi oheisella lomakkeella:


Toteutamme liikuntapäivän mieluummin: