Keski-Suomi liikkuu 2030 agenda      #ksliikkuu

Tämä agenda yhdistää maakunnan toimijat edistämään liikkumista ja aktiivista arkea vaikuttavasti ja laajalla yhteistyöllä samojen tavoitteiden suunnassa.  

Agenda kannustaa toimenpiteisiin, joilla lisäämme keskisuomalaisten päivittäistä liikkumista ja vähennämme paikallaan oloa 15% vuoteen 2030 mennessä seuraavilla tavoitteilla:

1. Rakennetaan elinympäristöt liikuntaan aktivoiviksi

2. Järjestetään lasten, nuorten ja perheiden arkipäivät fyysisesti aktiivisiksi

3. Panostetaan työikäisten liikkumiseen

4. Edistetään ikääntyvien liikuntamahdollisuuksia

5. Yhteisöt liikkumisen innostajana ja mahdollistajana

Asiantuntijaryhmä (11.3.2024):

Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen liitto
Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän kaupunki
Jamk / Likes
Keski-Suomen Liikunta ry

Viestintäryhmä (11.3.2024):

Keski-Suomen hyvinvointialue 
Keski-Suomen liitto 
Jyväskylän kaupunki
Muuramen kunta 
Äänekosken kaupunki
Kihu
Likes By Jamk
Jyväskylän yliopisto
JAMK,
Meijän Polku
Gradia
K-S Yrittäjät 
K-S Kauppakamari
Keski-Suomen Liikunta ry