Hankkeet

Keski-Suomen liikunta ry toimii sekä muiden maakunnallisten toimijoiden sparraajana hankeasioissa, että hanketoimijana eri kohderyhmiä tavoittavissa hankkeissa.

Meillä on tiiviit suhteet moniin hankeavustuksia myöntäviin tahoihin kuten Opetus ja kulttuuriministeriö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Leader Ryhmät (Jyväsriihi, Maaseutukehitys, Vesuri -ryhmä ja Viisari) sekä Keski-Suomen Liitto

Hankeideointia, -suunnitelua ja -kumppanuuksia valmistellaan yhteistyössä laajan kumppaniverkostomme kanssa. 

Käynnissä olevia hankkeita

Liikunnalliset työyhteisöt 2023-2024

Hanke toteutetaan Keski-Suomen Liiton myöntämällä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittämisen määrärahalla (AKKE).

Hankeaika 1.1.2023 - 31.12.2024

Hankkeessa toteutetaan kymmenessä työyhteisössä työyhteisöliikunnan kehittämisen ohjattu prosessi.

Kohdetyöyhteisöinä ovat kuntien varhaiskasvatus- tai kouluyksiköt. 

Prosessin työkaluina on Suomen aktiivisin työpaikka -kartoitus, Uusi normityöpäivä -työpaja (Liikkuva aikuinen -ohjelma) ja Luontotyöpäivä (Meijän Polku). 

Aikuisiin kohdistuvissa hankeasioissa sinua auttaa

Jyrki Saarela
aikuisliikunnan kehittäjä
+358 45 650 3771
jyrki.saarela(at)kesli.fi