Hankkeet

Keski-Suomen liikunta ry toimii sekä muiden maakunnallisten toimijoiden sparraajana hankeasioissa, että hanketoimijana eri kohderyhmiä tavoittavissa hankkeissa.

Meillä on tiiviit suhteet moniin hankeavustuksia myöntäviin tahoihin kuten Opetus ja kulttuuriministeriö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Leader Ryhmät (Jyväsriihi, Maaseutukehitys, Vesuri -ryhmä ja Viisari) sekä Keski-Suomen Liitto

Hankeideointia, -suunnitelua ja -kumppanuuksia valmistellaan yhteistyössä laajan kumppaniverkostomme kanssa. 

Käynnissä olevia hankkeita

Meijän perhe liikkeellä

Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa vahvistetaan keskisuomalaisten perhekeskus-, liikunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tavoitteena on, että työn, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan kautta lapsiperheitä kohtaavilla toimijoilla on aiempaa enemmän työkaluja perheiden hyvinvointiin liittyvien asioiden, kuten liikunnan ja liikkumisen, puheeksi ottamiseen sekä liikkumaan kannustamiseen. 

Hanketta hallinnoi Liikkumisen ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes ja  Keski-Suomen Liikunta ry toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Hankkeessa on mukana neljä keskisuomalaista pilottikuntaa, joissa perhekeskustoiminta on käynnissä. Kunnat ovat Joutsa, Keuruu, Laukaa ja Petäjävesi.

Aikuisiin kohdistuvissa hankeasioissa sinua auttaa

Jyrki Saarela
aikuisliikunnan kehittäjä
+358 45 650 3771
jyrki.saarela(at)kesli.fi