2. Järjestetään lasten, nuorten ja perheiden arkipäivät fyysisesti aktiivisiksi

Luodaan pysyvä liikunnallinen toimintakulttuuri osaksi varhaiskasvatusta ja koulupäivää. Kehitetään malleja joissa kaikki lapset ja nuoret, myös toimintarajoitteiset, pääsevät kokeilemaan monipuolisesti liikuntaa. Luodaan opiskelijoille mahdollisuus liikkumiseen ja liikuntaan osana opiskelua. Kannustetaan perheitä yhdessä liikkumaan!

Yhteisön toimenpiteet:
1. Koulumatkat ja arki tehdään liikunnallisesti aktiivisiksi 
2. Yhteisöjen toimet kannustavat fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumisen
3. Kannustetaan perheitä liikkumaan yhdessä ja poistetaan turhat kiellot

Seuranta:
1. Liikkuva varhaiskasvatus - nykytilan arviointi (KuntaVirveli, sivu 19)
2. Aktiivisuutta edistävä toiminta koulussa  (Kunta-Virveli, sivu 21)
3. Lasten ja nuorten heikko fyysinen toimintakyky (MOVE!)
- 5. luokka ja 8. luokka
4. Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 2. asteen opiskelijat (Sotkanet)
- ammatilliset oppilaitokset
- lukiot


Toimijat: mm. päiväkodit, koulut, oppilaitokset, yhdistystoimijat

Miten minä itse voin?

Riittävä liikkuminen on yhteydessä oppimiseen, aivoterveyteen, työkykyyn, painonhallintaan sekä yleiseen jaksamiseen.

Miten voisin lisätä omaa arkiliikunnan määrää?

- etsin itselleni sopivan liikuntaharrastuksen
- pyydän kaverit mukaan liikkumaan
- ulkoilen, hikoilen ja hengästyn päivittäin

Millainen on sinun liikuntatekosi? Nostamme parhaita ideoita Keski-Suomi liikkuu -viestintään.