Jonot mataliksi koulutus

Alakoulun liikunnanopetuksen haaste on järjestää kaikille paljon tekemistä ja toimintaa sekä saada onnistumisen kokemuksia myös oppilaille, jotka eivät ole liikunnallisesti hyviä. JONOT MATALIKSI – koulutuksessa paneudutaan kuinka taitavilla opetusjärjestelyillä voidaan lisätä tekemisen määrää, ehkäistä liikunnasta syrjäytymistä sekä poistaa häiriökäyttäytymistä


Koulutuksen sisältö

* Pelit ja leikit, kuinka toimintaa ja toistoja liikuntatunneille.
* Kuinka luon onnistumisen elämyksiä liikunnassa kaikille
* Motoristen perustaitojen kehittäminen
* Kuinka liikettä heikkoon sisäliikuntatilaan
* Liikunta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistajana

Koulutuksen tilausvaiheessa keskustellaan mihin erityisesti koulutusta halutaan painottaa

Koulutuksen käytännön toteutus
Koulutus järjestetään koulukohtaisena tilaisuutena, jossa on mukana mielellään yli 8 luokanopettajaa. Koulutuksen ajan tulee olla käytössä liikuntasali ja osallistujilla sisäliikuntavarustus.

Koulutuksen kesto ja hinta
Koulutus kestää 1,5 – 3 h sopimuksen mukaan.  Koulutus voidaan toteuttaa yhteissuunnitteluajalla tai  veso-koulutuksena.

Koulutuksen hinta
150 – 300 euroa + kouluttajan matkakulut.

Tiedustelut ja koulutuksen tilaaminen
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen puh. 050 552 4997 tai sähköposti jouni.vatanen@kesli.fi


Koulutus on toiminnallinen tilaisuus, jossa tehdään käytännön liikuntaharjoitteita, pelejä,
leikkejä ja kisailuja sekä vaihdetaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä