Seurojen kesätoiminnan avustushaku

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuemme nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.4.-30.9.2023. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat. Avustusta voi hakea koko hankeajan, ja sitä myönnetään niin kauan kuin resurssia on käytössä.

Keski-Suomen Liikunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankeavustusta 138.000€ (OKM/46/625/2023)  190 nuoren kesätyöllistämiseksi Keski-Suomen Liikunnan jäsenseuroihin. Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. 

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen. Ministeriö painottaa myös, että tukityön sisältö liittyisi lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen.

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että
-    lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 5-6 tuntia/työpäivä, 30 tuntia / viikko tai pidemmäksi ajaksi pienemmällä viikkotyötuntiajalla, yhteensä  noin 60 tuntia.
-    palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
-    samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää

Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta: https://okm.fi/-/avustusta-nuorten-harrastus-ja-kesatoiminnan-lisaamiseen

Prosessi lyhyesti:

1. Seura täyttää alasivulta löytyvän olevan hakulomakkeen
2. Keski-Suomen Liikunta hyväksyy hakemuksen (tai pyytää lisätietoja) ja pyytää täyttämään delegointisopimuksen.
3. Seura täyttää  delegointisopimuksen, laatii ja allekirjoittaa työsopimukset (malli yllä) ja toimittaa ne Keski-Suomen Liikunnalle
4. Keski-Suomen Liikunta suorittaa 700€ maksun seuran osoittamalle tilille kyseisen kuukauden viimeinen arkipäivä
5. Seura (virallinen nimenkirjoittaja) tekee lyhyen tiliselvityksen 15.10. 2023 mennessä KesLille työn suorittamisen jälkeen.

Lisätietoja:

seurakehittäjä Laura Härkönen, laura.harkonen(at)kesli.fi