Keski-Suomen Liikunta ry

Keski-Suomen Liikunta ry
Onkapannu 2
40700 JYVÄSKYLÄ
puh. 050 381 3820 tai 050 3484 690
s-posti: toimisto(at)kesli.fi

Henkilökunta

Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi) perustettiin vuonna 1993. Olemme yksi viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä, toiminta-alueenamme on Keski-Suomen maakunta. Jäsenyhdistyksemme ovat pääasiallisesti keskisuomalaisia urheilu- ja liikuntaseuroja.

Tavoitteenamme on liikuntapalveluja tarjoavien paikallisten tahojen elinvoimaisuus ja osaaminen sekä niiden valmius vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

---

Keski-Suomen Liikunnan perustehtävä

Keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen liikunnan ja urheilun avulla.

Keski-Suomen Liikunnan toiminta-ajatus

Keski-Suomen Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen liikunnan ja urheilun avulla
-    tuottamalla jäsenjärjestöille niiden haluamia ja tarvitsemia laadukkaita palveluja
-    tukemalla keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun edistämiseen tähtääviä kehittämishankkeita
-    kehittämällä erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tasapuolisia edellytyksiä ja harrasteliikunnan eri muotojen mahdollisuuksia
-    olemalla jäsenjärjestöjensä ja muiden intressiryhmien yhteistyön verkonkutoja ja edunvalvoja

---

Keski-Suomen Liikunnan arvot

Positiivisuus    
KesLiläisillä on positiivinen ja avoin asenne ihmisiä, asioita ja ilmiöitä kohtaan.

Inhimillisyys    
KesLin toiminta perustuu vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Olemme vastuuntuntoisia, rehellisiä ja suvaitsevaisia. Kunnioitamme jokaista omana itsenään.

Laadukkuus    
KesLin toiminta on eettisesti kestävää, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Kehitämme toimintaamme    määrätietoisesti suunnittelemalla, toteuttamalla suunnitelmia sekä arvioimalla toteutusta saamamme palautteen ja tavoitteiden pohjalta.

Vaikuttavuus    
Olemme ennakkoluulottomia, laajakatseisia ja yhteistyökykyisiä. Keski-Suomen Liikunta on merkittävä alueellisen liikuntakulttuurin kehittäjä ja toiminnallamme on myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Maakunnallisuus    
Keski-Suomen Liikunta on keskisuomalaista liikuntakulttuuria kehittävä ja kokoava yhdistys.    Liikuntakulttuurilla on tärkeä merkitys Keski-Suomen itsetunnolle, maakuntahengelle ja kehittymiselle.

---

Visio 2025

Keski-Suomen Liikunta on tunnettu toimija ja haluttu kumppani, jolla on tunnustettu asema liikunnan kehittäjäorganisaationa.

Tavoitetila 2025

1. Keskisuomalaisissa seuroissa on osaamista ja ne toimivat laadukkaasti
2. Keskisuomalaisten liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt
3. Keski-Suomen Liikunnalla on tunnustettu asema liikunnan kehittäjänä
4. Keski-Suomessa on vahva ja aktiivinen liikuntatoimijoiden verkosto

Tavoitteeseen pääsemme vahvistamalla kuntakohtaisesti liikunnan edistämistoimenpiteitä sekä seuratoiminnassa että kuntien kumppanina tunnistaen olemassa olevat resurssit ja olosuhteet sekä varhaiskasvatusikäisten, kouluikäisten, aikuisten sekä iäkkäiden tarpeet. Kehittämistyötä toteutetaan tutkittuun tietoon sekä aikaisempaan kokemukseen perustuen.