Vastuullisuus

Keski-Suomen Liikunta ry:n vastuullisuusohjelma

"Vastuullisuus on osana kaikkea toimintaamme ja arjen valintojamme"

Keski-Suomen Liikunta ry:n (myöh. KesLi) toiminta perustuu vastuullisuuteen. Olemme yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa tekemässä suomalaisesta yhteiskunnasta vastuullisempaa, reilumpaa ja liikunnallisempaa.

Tämän vastuullisuusohjelman tarkoituksena on kuvata KesLin toiminnan vastuullisuutta. Vastuullisuusohjelma tarkistetaan vuosittain, jolloin se toimii myös toiminnan arvioinnin ja kehittämisen välineenä. Tämä vastuullisuusohjelma toimii myös perehdyttämisen välineenä työntekijöille, hallituksen jäsenille ja työharjoittelijoille. Tavoitteenamme on varmistaa, että KesLissä sekä jäsenseuroissamme on osaamista ja resursseja järjestää toiminta vastuullisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Ymmärrämme mahdollisuutemme vaikuttaa keskisuomalaisten seurojen, varhaiskasvatuksen yksiköiden sekä koulujen ja oppilaitosten arkeen toimia vastuullisesti ja reilusti. Toimimme vastuullisesti yhdessä sidosryhmiemme kanssa ja varmistamme myös oman toimintamme teettämällä kyselyn säännöllisesti omasta toiminnastamme. Päivitämme jatkuvasti omaa vastuullisuusohjelmaamme ja toimintatapojamme.

Vastuullisuustyö elää ajassa, ja on mukana kaikessa toiminnassamme ja arjen valinnoissa.

Keski-Suomen Liikunta ry:n vastuullisuusohjelman perusperiaatteet:

1. Hyvä hallinto
- Toimintamme on hyvin suunniteltua ja johdettua sekä jäsenten tarpeeseen perustuvaa.

2. Turvallinen toimintaympäristö
- Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.

3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
- Toiminnassamme yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Kaikki ovat tasapuolisesti sekä tasavertaisena tervetulleita mukaan toimintaamme.

4. Ympäristö, ilmasto ja kestävä kehitys
- Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan.

5. Tuki jäsenten vastuulliseen toimintaan
- Jäsenyhdistyksemme toimivat vastuullisesti ja urheilevat reilusti ja puhtaasti.

Vastuullisuusohjelma on hyväksytty Keski-Suomen Liikunta ry:n hallituksessa 10/2021

Vastuullisuusohjelmamme perustana ovat urheilun yhteinen vastuullisuusohjelma (2020), Kestävän kehityksen 2030 tavoitteet, ihmisoikeudet sekä seuraavat lait ja Suomea velvoittavat sopimukset:

- Liikuntalaki (390/2015).
- Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986).
- Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014).
- Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016).
- Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017).

Lisätietoa:

Vastuullisuusohjelma: aluejohtaja Petri Lehtoranta petri.lehtoranta(at)kesli.fi
Vastuullisuuskoulutus: seurakehittäjä Laura Härkönen, laura.harkonen(at)kesli.fi