3. Panostetaan työikäisten liikkumiseen

Keskisuomalaiset työantajat ovat tietoisia aktiivisen liikkumisen merkityksestä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.  Kannustetaan riittämättömästi liikkuvia arkiliikuntaan ja varmistetaan myös pienituloisille tai muuten heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville mahdollisuus liikuntaan osallistumiseen.

Yhteisön toimenpiteet:
1. Liikunta osana henkilöstöstrategiaa kaikissa yhteisöissä
2. Reitit ja väylät liikkumiseen kannustaviksi ja saavutettaviksi
3. Kannustetaan osallistumista liikuntatapahtumiin

Haaste: #välikyykky #kuntojohtajat

Seuranta:
1. Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%) (Terve Suomi)
2. Kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu (Traficom)
3.  Aikuisväestön diabetes, erityiskorvattava lääkitys  (Sotkanet)

Toimijat: mm. yritykset, kunnat, järjestöt

Miten minä itse voin?

Riittävä liikkuminen on yhteydessä oppimiseen, työkykyyn, painonhallintaan sekä yleiseen jaksamiseen.

Huolehtimalla omasta arkiaktiivisuudestani saan itselleni virtaa työhän ja vapaa-aikaan, elämäniloa ja lisää terveitä elinvuosia. 

Miten voisin lisätä omaa arkiliikunnan määrää?

- ulkoilen, hikoilen ja hengästyn päivittäin
- lisään lihasvoimaa liikkumiseen
- etsin itselleni sopivan liikuntaharrastuksen

Millainen on sinun liikuntatekosi? Nostamme parhaita ideoita Keski-Suomi liikkuu -viestintään.