Meijän Perhe Liikkeellä  2020-2022

KESKI-SUOMESSA VAHVISTETAAN LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN TUKEMISTA

Keski-Suomessa on toteutettu kolmivuotinen 2020-2022 Meijän perhe liikkeellä -hanke, jossa vahvistetaan perhekeskus-, liikunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on, että työn, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan kautta lapsiperheitä kohtaavilla on aiempaa enemmän työkaluja perheiden hyvinvointia edistävien teemojen, kuten liikunnan ja liikkumisen, puheeksi ottamiseen sekä liikkumaan kannustamiseen.

Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa on mukana neljä keskisuomalaista pilottikuntaa, joissa perhekeskustoiminta on käynnissä. Kunnat ovat Joutsa, Keuruu, Laukaa ja Petäjävesi. Hanketta hallinoi Liikkumisen ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes . Keski-Suomen Liikunta ry on hankeessa osatoteuttajana. Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää terveyden edistämisen määrärahaa.

Hankkeen toimenpiteitä

- Luovia kohtaamisia Podcast sarja

- Kohtaamisissa on mahdollisuus videosarja

- Koulutukset pilottikunnissa joissaa teemoina Hyvä arki lapselle,  Mielen hyvinvointia edistämässä,  Kohtaamisia luonnossa sekä Kulttuuri liikuttaa.

- Verkostotyö: pilottikunnat, Keski-Suomen perhekeskusyhdyshenkilöiden verkosto, valtakunnallinen perhekeskusverkosto

- 20.5.2022 maakunnallinen  Kohtaamisissa on mahdollisuus verkostotapahtuma  

- Monipuolinen viestintä: julkaisut, blogikirjoitukset eri kanavissa, erilaiset jutut ja tiedotteet sekä videot

Kirjoituksia hankkeesta

Lisätietoja

LIKES

Kaisa Koivuniemi
Terveyden edistämisen asiantuntija
Liikunnan ja terveyden tutkimus
+358 50 443 2352
kaisa.koivuniemi(at)likes.fi

KESLI

Jyrki Saarela
aikuisliikunnan kehittäjä
+358 45 650 3771
jyrki.saarela(at)kesli.fi