Liikkuva aikuinen ohjelma

Vuoden 2020 alussa aloitti toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva aikuinen -ohjelma, jonka tavoite on kunnianhimoinen ja kirkas!

Saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi.

Ohjelma puhuu erityisesti arkisen aktiivisuuden ja liikkumisen puolesta.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Ohjelma tekee myös työtä sen eteen, että yhteiskuntaa rakennetaan liikkumista suosivaksi kaikille, olipa elämäntilanne mikä hyvänsä. Liikkuva aikuinen -ohjelma jatkaa toimintansa päättäneen Kunnossa kaiken ikää -ohjelman perintöä.  Vaikka toiminnan painopisteitä on muutettu ja toimintaa uudistettu, on tavoite edelleen sama – että suomalaiset pysyisivät kunnossa kaiken ikää.

Ajankohtaista

LÄHES 18 000 SUOMALAISTA SAANUT  TUKEA LIIKUNTA-NEUVONNASTA

Liikuntaneuvonnan nykytilaselvityksen mukaan liikuntaneuvonnassa kävi koko Suomessa vuosien 2017–2021 aikana yhteensä lähes 4 000 asiakasta vuosittain.

Liikkuva aikuinen -ohjelma on julkaissut Liikuntaneuvonnan nykytilaselvityksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa määrällistä ja laadullista tietoa siitä, miten työikäisten liikuntaneuvonta toteutuu kunnissa ja millaisia toimintatapoja liikuntaneuvonnassa on käytössä.

Selvityksen kyselyyn vastasi 114 sellaista kuntaa, joissa liikuntaneuvontapalvelu on vakiintunut tai se on aloitettu hankemuotoisesti vuonna 2020 tai aiemmin. Vuonna 2021 liikuntaneuvontaa järjestäviä kuntia oli yhteensä 168 (Kivimäki ym. 2022). Kyselyyn vastanneet henkilöt toimivat alueellaan joko liikuntaneuvojina tai liikuntaneuvontapalvelun kehittäjinä.

UUSI NORMIPÄIVÄ TYÖPAJA

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Jos kaipaat vetäjää työyhteisösi Uusi normipäivä -työpajalle, kysy tarjous KesLiltä
Jyrki Saarela, p. 045 650 3771, jyrki.saarela(at)kesli.fi

Aiempaa Liikkuva aikuinen -ohjelman tuotantoa

ETUKENO VERKKOTAPAHTUMAT 

Etukeno on maksuttomien verkko- tapahtumien sarja, joka pureutuu liikkumisen ja etenkin liikkumattomuuden kysymyksiin. Neljä viidestä työikäisestä ei liiku terveytensä kannalta riittävästi.