Liikunnalliset työyhteisöt 2023-2024

Hankkeessa toteutetaan kymmenessä työyhteisössä työyhteisöliikunnan kehittämisen ohjattu prosessi.

Kohdetyöyhteisöinä ovat kuntien varhaiskasvatus- tai kouluyksiköt. 

Prosessin työkaluina on Suomen aktiivisin työpaikka -kartoitus, Uusi normityöpäivä -työpaja (Liikkuva aikuinen -ohjelma) ja Luontotyöpäivä (Meijän Polku). 

Hanke toteutetaan Keski-Suomen Liiton myöntämällä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittämisen määrärahalla (AKKE).

Hankeaika 1.1.2023 - 31.12.2024

AJANKOHTAISTA⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Juttua Toivakan paikallisuutisissa 19.5. Kankaisten koululla toteutetusta Luontotyöpäivästä. https://www.paikallisuutiset.fi/kankaisten-koululaiset-onnistuivat-lepyttamaan-metsan-vaen/

Hankkeen infokirjeet mukana oleville työyhteisöille

TIETOA HANKKEESTA  JA MITEN TYÖYHTEISÖ PÄÄSEE MUKAAN?

TAVOITTEENA

  • Työyhteisöliikunnan edistämisen osaaminen Keski-Suomalaisissa kuntien oppilaitos- ja varhaiskasvatusyksiköissä lisääntyy.
  • Työyhteisöt saavat työkaluja oman henkilöstönsä työhyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen.
  • Työyhteisöt aktivoituvat systemaattisempaan työyhteisöliikunnan edistämiseen.

Hankkeessa toteutetaan toimenpiteet maksutta!

Onko teidän kunnassa varhaiskasvatuksen tai opetuksen työyhteisö, joka olisi valmis sitoutumaan työyhteisön kehittämishankeeseen?

Projektiin lähteminen vaatii työyhteisöltä sitoutumista n. 12 kk projektiin

  • Johdon sitoutumista; sivistysjohtaja, yksikön johtaja/rehtori.
  • Liikuntamyönteisyyttä
  • Kehityshalukkuutta henkilöstön liikkumisen lisäämiseen
  • Nimetään työyhteisöstä kaksi henkilöä, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja työyhteisön sisäisinä vetureina prosessin vetäjän (KesLin hankevastaava) kumppanina. > voivat käyttää työaikaa hanketoimintaan  arviolta n. 15-20 h/vuosi.
  • Työyhteisön henkilöstön edustajia (muitakin kuin yhdyshenkilökaksikko) osallistuu työryhmiin, joissa valmistellaan projektitoimenpiteitä.  Osa palavereista voidaan toteuttaa etänä. arvio 4-6 kpl / vuosi.
  • Työyhteisössä viestitään projektin toimenpiteistä ja tapahtumista sisäisesti ja myös ulospäin esim. kunnan viestintäkanavissa.
  • Henkilöstölle  järjestetään mahdollisuus osallistua projektissa toteutettaviin toimenpiteisiin: 1.  SAT -kartoituksen vastaaminen (kootaan työryhmä, joka pohtii vastaukset) ja osalistuu  palautetilaisuuteen. Osallistutaan yhdessä tapahtumiin . 2. Uusi Normityöpäivä -työpaja (3 h)  ja  3. Luontotyöpäivä 2-4 h . Luontotyöpäivä on mahdollista toteuttaa myös varhaiskasvatuksen lasten tai koulun oppilaiden kanssa yhdessä soveltaen yksikön arkeen.

Keski-Suomen kunnat voivat hakea paikkaa hankkeen kohdetyöyhteisönä?

Työyhteisöt voivat hakea mukaan täyttämällä oheisen lomakkeen

Tällä lomakeella haetaan mukaan Liikunnalliset työyhteisöt -hankkeeseen. Mukaan voivat hakea Keski-Suomen kuntien varhaiskasvatus- tai opetustoimen työyhteisöt, jotka olisivat valmiita sitoutumaan noin vuoden mittaiseen työyhteisöliikkumisen edistämisen kehitysprosessiin. (kts. lisää sitoutumisesta ylempänä tällä nettisivulla.)

Kiitos että jaksoit vastailla moneen kohtaan!

Vastauksen lähetämisen jälkeen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteseen (kontaktiohekilön sähköposti) pitäisi tulla kuittausviesti.

Olemme teihin yhteydessä! T: JYRKi