Seikkailuliikuntakoulutus

Seikkailuliikunnan keinoin  lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Koulutuksen aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään lapsiryhmässä kokeiltuja vaihtoehtoja.


Seikkailuliikuntakoulutus

Koulutuksen teemoja ovat
* Seikkailukasvatuksen teoria ja filosofia
* Seikkailuliikunnan peruselementit
* Seikkailun varusteet ja jokamiehenoikeudet
* Käytännön harjoitukset, joissa kokonaisuuksia mm
 -->  Ongelmanratkaisutehtävät
 --> Luottamus- ja yhteistoimintatehtävät
 -->  Liikunta- ja oppimistehtävät

Koulutuksen kesto
6 tuntia

Kouluttaja
Erityisopettaja LitM Johanna Tuomi

Tiedustelut ja koulutuksen tilaaminen
Vekaravipellys koulutuksesta voit tiedustella Keski-Suomen Liikunnan lasten ja nuorten liikunnan kehittäjän Jouni Vataselta puh. 050-552 4997 sähköposti jouni.vatanen@kesli.fi.

Koulutuksen hinta
Tilauskoulutuksena koulutuksen hinta on 600 euroa + kouluttajan matkakulut sekä materiaalikulut 10 € / osallistuja.

Seikkailussa lapsi ei ole vain vastaanottaja, vaan aktiivinen oppija.
Aikuinen toimii ohjailijana – ei tiedon jakajana.