Työyhteisöliikunnan verkosto

Kuvassa tekstiä: Keski-Suomen liikunta ry käynnistää. Keski-Suomi Liikkuu 2030 Työyhteisäliikunna verkosto

Keski-Suomi liikkuu 2030 -liikkumisagendassa työikäisten liikkumisen lisäämisen suhteen työyhteisöt ovat keskeisiä vaikuttamisen ja kehittämisen paikkoja.

Keski-Suomen Liikunta ry on päättänyt edistää ja kehittää Keski-Suomalaisten työyhteisöjen työyhteisöliikkumisen osaamista ja käytännön toteutusta käynnistämällä Keski-Suomi liikkuu 2030 työyhteisöliikunnan verkoston.

Kuvassa kolme henkilöä värikkäissä vaatteissa työpöydän ääressä. Pöydällä on papereita ja tablettitietokone. Henkilöstä näkyy vain keskivartalo.

Keski-Suomi Liikkuu 2030 työyhteisö- liikunnan verkostossa järjestetään verkostotapaamisia sekä etänä, että
live-tapaamisina

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Yllä videolla Maakuntajohtaja Pekka Hokkanen haastaa Keski Suomen työyhteisöt liikkumisen edistämiseen.

Työyhteisöliikunnan verkoston tapaamiset
 ovat maksuttomia!

Kuvassa tekstillä verkostolle suunnitellut tapaamiset kevään 2024 aikana.

Ensimmäinen yhteinen verkostotapaaminen pe 8.3. klo 13.00-15.00
Tulevaisuustyöpaja (etä) pe 19.4. klo 13.00-16.00
Verkostotapaaminen luontotyöpäivän merkeissä ke 5.6. ko 13.00-16.00

Työyhteisöliikunnan verkostoon ovat tervetulleita Keski-Suomessa toimivat työyhteisöt kaikilta eri toimialoilta.

Mukaan lähtevillä työyhteisöllä halu, into ja tarve kehittää 
työyhteisöliikuntaa ja siten työhyvinvointia.

Verkoston käynnistysprosessia vetää KesLin aikuisliikunnan 
kehittäjä Jyrki Saarela, joka tekee projektista opinnäytetyön
Humak:in yhteisöpedagogi Yamk -opintoihin.

Tavoitteena pitkäikäinen säännöllisesti kokoontuva
Keski-Suomalainen verkosto.

KSLiikkuu 2030  tavoitteet työikäisten kohderyhmässä

Kaaviossa koottuna Keski-Suomi Liikkuu 2030 agendan työikäisten tavoitteet ja toimenpiteet:

Panostetaan työikäisten liikkumiseen!

Keskisuomalaiset työantajat ovat tietoisia aktiivisen liikkumisen merkityksestä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.  Kannustetaan riittämättömästi liikkuvia arkiliikuntaan ja varmistetaan myös pienituloisille tai muuten heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville mahdollisuus liikuntaan osallistumiseen.

Yhteisön toimenpiteet:
1. Liikunta osana henkilöstöstrategiaa kaikissa yhteisöissä
2. Reitit ja väylät liikkumiseen kannustaviksi ja saavutettaviksi
3. Kannustetaan osallistumista liikuntatapahtumiin

Verkoston käynnistysprosessia vetää KesLin aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarela, joka tekee projektista opinnäytetyön Humak yhteisöpedagogi YAMK -opintoihin.

Tavoitteena työyhteisöjen tarvelähtöinen osallisuutta tukeva verkoston toimintatapa.

Aluksi kartoitetaan mukaan lähtevien työyhteisöjen nykytilaa ja tarpeita kyselyllä.

Kyselyn pohjalta hahmotellaan verkoston toimintatapaa sekä tulevien verkosto- tapaamisten teemoja ja sisältöjä.

Työstöä tehdään kevään (2) ja syksyn verkostotapaamisissa (1-2)

Tapaamisia on tavoitteena järjestää sekä etänä, että live –tapaamisina. 

Kuvassa "Salmiakkikuvioista" muodostuva Tuplatimanttimalliin perustuva prossessikuvauskaavio.
Kuvassa kaavio Työyhteisöliikuntaverkoston käynnistysprosessin suunnitelmasta. Pohjana on käytetty palvelumuotoilun tuplatimanttimallia. Päävaiheet: 1. Kokoa kehittäjät 2. Kartoita ja kuvaa 3. Kehitä ja kokeile 4. Toteuta. Tulokena toivottavasti toimiva säännöllisesti kokoontuntuva verkosto.
Kuvassa Keski-Suomi Liikkuu 2030 Agendaan edistämiseen sitoutuneiden yhteisöjen logoja rinnakkain: Keho, Länsi- ja sisä- Suomen aluehallintovirasto, Keski-Suomen Yrittäjär ry, Jyväskylän Kaupunki, LikesByJamk, Jyväskylän Yliopisto, Keski-Suomen Hyvinvointialue, Keski-Suomen Liikunta ry
Keski-Suomi Liikkuu 2030 Agendan edistämiseen sitoutuneita yhteisöjä.