1. Rakennetaan elinympäristöt liikuntaan aktivoiviksi

Muokataan päivittäistä elinympäristöä turvallisiksi ja eri-ikäisiä liikkumaan aktivoivaksi. Huolehditaan, että uusia asuinalueita rakennettaessa tai kaavaa uudistettaessa varmistetaan myös alueen liikkumismahdollisuudet.  Pidetään huolta reitistöistä.

Yhteisön toimenpiteet:
1. Huolehditaan reitistöjen ylläpidosta ja saavutettavuudesta
2. Varmistetaan, että kaavoitus tukee liikkumista
3. Otetaan käyttöön liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA)

Seuranta:
1. Ulkoliikunnan määrän kasvu Keski-Suomessa
2. Kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu lisääntyy 30% (Traficom)
3. Kulkutapaosuuden kasvu 30 prosentista 35-38 prosenttiin (Traficom)

Toimijat: mm. kunnat, kylätoimijat, metsähallitus, Meijän Polku

Miten minä itse voin?

Huolehtimalla omasta arkiaktiivisuudestani saan itselleni elämäniloa ja lisää terveitä elinvuosia. 

Miten voisin lisätä omaa arkiliikunnan määrää?
- tutustun lähiympäristöni liikunta- ja luontokohteisiin
- ulkoilen, hikoilen ja hengästyn päivittäin
- lisään lihasvoimaa liikkumiseen

Millainen on sinun liikuntatekosi? Nostamme parhaita ideoita Keski-Suomi liikkuu -viestintään.