Keski-Suomen Liikunta

Keski-Suomen Liikunta ry

Keski-Suomen Liikunta ry on yksi viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä. KesLin toiminta-alueena on Keski-Suomen maakunta. Keski-Suomen Liikunnan muodostavat 161 jäsenyhdistystä, joista 139 on keskisuomalaista urheiluseuraa, 2 opiskelijajärjestöä, 8 maakunnallista yhdistystä sekä 12 valtakunnallista järjestöä.

Keski-Suomen Liikunta ry:n toiminta-ajatus:

Keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen liikunnan ja urheilun avulla

- tuottamalla jäsenyhdistyksille niiden haluamia ja tarvitsemia laadukkaita palveluja

- tukemalla ja toteuttamalla keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun edistämiseen tähtääviä kehittämishankkeita

- kehittämällä lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan ja urheilun tasapuolisia edellytyksiä

- toimimalla jäsenyhdistysten ja muiden intressiryhmien yhteistyön edistäjänä


Keski-Suomen Liikunta ry:n arvot:

Maakunnallisuus
- Keski-Suomen Liikunta on keskisuomalaista liikuntakulttuuria kehittävä ja kokoava yhdistys. Liikuntakulttuurilla on tärkeä merkitys Keski-Suomen itsetunnolle, maakuntahengelle ja kehittymiselle.

Laadukkuus
- KesLin toiminta on eettisesti kestävää, asiakaslähtöistä, tavoitteellista sekä taloudellisesti kestävää. Kehitämme toimintaamme määrätietoisesti suunnittelemalla, toteuttamalla suunnitelmia sekä arvioimalla toteutusta saamamme palautteen ja tavoitteiden pohjalta.

Inhimillisyys
- KesLin toiminta perustuu vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Olemme vastuuntuntoisia, rehellisiä ja suvaitsevaisia. Kunnioitamme jokaista omana itsenään.

Vaikuttavuus
- Olemme ennakkoluulottomia, laajakatseisia ja yhteistyökykyisiä. Keski-Suomen Liikunta on merkittävä alueellisen liikuntakulttuurin kehittäjä ja toiminnallamme on myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Positiivisuus
- KesLiläisillä on positiivinen ja avoin asenne ihmisiä, asioita ja ilmiöitä kohtaan.

Keski-Suomen Liikunta ry:n visio Keski-Suomen Liikunta on tunnettu toimija ja haluttu kumppani, jolla on tunnustettu asema liikunnan kehittäjäorganisaationa.


Tavoitetila 2025:

1. Keskisuomalaisissa seuroissa on osaamista ja ne toimivat laadukkaasti

2. Keskisuomalaisten liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt

3. Keski-Suomen Liikunnalla on tunnustettu asema liikunnan kehittäjänä

4. Keski-Suomessa on vahva ja aktiivinen liikuntatoimijoiden verkosto

Tavoitteeseen pääsemme vahvistamalla kuntakohtaisesti liikunnan edistämistoimenpiteitä sekä seuratoiminnassa että kuntien kumppanina tunnistaen olemassa olevat resurssit ja olosuhteet sekä varhaiskasvatusikäisten, kouluikäisten, aikuisten sekä iäkkäiden tarpeet. Kehittämistyötä toteutetaan tutkittuun tietoon sekä aikaisempaan kokemukseen perustuen.

Keski-Suomen Liikunta ry haluaa toimia vastuullisesti sekä tarjota apua jäsenilleen vastuulliseen toimintaan oman ohjelmansa kautta.