Syyskokous

VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika:                  tiistai 28.11. klo 16.30
Paikka:             Scandic Laajavuori

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:ssä mainitut syyskokousasiat.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä. Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukseen voi jokainen jäsen lähettää enintään kaksi (2) edustajaa, joiden yhteisessä valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö edustaa vain yhtä jäsentä. Yhdistyksen kokouksissa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vähintään kaksi (2) kuukautta jäsenenä olleella yksi ääni.

Kukin jäsenjärjestö vastaa edustajansa mahdollisista kokousmatkakuluista.

Kokouksen alussa kahvitarjoilu ja muistamiset.

Tilavarauksen ja tarjoilujen vuoksi ennakkoilmoittautuminen ma 20.11. mennessä täällä. 


Tervetuloa!

Ari Kinnunen, puheenjohtaja


Liitteet:
Esityslista
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024
Valtakirja
Ehdollepanotoimikunnan esitys syyskokoukselle