Syyskokous

VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika:                  torstai 1.12.2022 klo 18.00
Paikka:              Keski-Suomen Liikunta / Ateena koulutustila, Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:ssä mainitut syyskokousasiat.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä. Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukseen voi jokainen jäsen lähettää enintään kaksi (2) edustajaa, joiden yhteisessä valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö edustaa vain yhtä jäsentä. Yhdistyksen kokouksissa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vähintään kaksi (2) kuukautta jäsenenä olleella yksi ääni.

Kukin jäsenjärjestö vastaa edustajansa mahdollisista kokousmatkakuluista.

Tilavarauksen ja tarjoilujen vuoksi ennakkoilmoittautuminen ma 28.11. mennessä: 

Ennen varsinaista kokousta on Keski-Suomen Liikunnan palkitsemiset.


Tervetuloa!

Ari Kinnunen, puheenjohtaja


Liitteet:
Esityslista
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023
Valtakirja
Ehdollepanotoimikunnan esitys syyskokoukselle