Seuratoiminta

Suomalaisissa seuroissa toimii eri rooleissa vuosittain noin 500.000 vapaaehtoista toimijaa. Näistä noin 50.000 toimijalla on seurassa hallinnollinen tehtävä. Toimijoille on tarjolla koulutusta oman osaamisen kehittämiseksi ja työn helpottamiseksi. Koulutukset sopivat myös seurojen päätoimisille ammattilaisille.

Keski-Suomen Liikunnan koulutuksia toteutetaan niin tilauksesta kuin avoimina koulutuksina. Hinnat koskevat Keski-Suomessa toteutettavia koulutuksia. KesLin jäsenyhdistykset voivat tilata koulutuksia myös muualle Suomeen tai verkkokoulutuksina, tällöin hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti. Koulutussisällöistä räätälöidään juuri tilaajalle sopiva kokonaisuus.

Suomalaisista urheiluseuroista lisätietoa löytyy mm. Seuratietokannasta.
Seuratietokanta on julkinen tietokanta, joka on tarkoitettu kaikkien urheilu- ja liikuntaseuratoiminnasta kiinnostuneiden käyttöön.

Seuratietokanta | Jamk

Keski-Suomen Liikunnan jäsenseuroista tietoa löytyy täältä