Keski-Suomi liikkuu 2030        #ksliikkuu

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tammikuussa 2023 teimme päätöksen tarttua toimeen maakunnan asukkaiden liian vähäisen liikkumisen, liiallisen paikallaanolon sekä eri ikäryhmien fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisemiseksi ”Keski-Suomi liikkuu 2030” –liikkumisagendan muodossa. 

Päämääränämme on keskisuomalaisten fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja paikallaanolon vähentäminen 15 % nykytilanteesta. (WHO: Global Action Plan 2030).

Tavoitteemme on, että jokainen keskisuomalainen liikkuisi oman hyvinvointinsa ja terveytensä kannalta riittävästi. Tavoite saavutetaan omilla valinnoilla sekä edistämällä eri ikäryhmien liikunnallista elämäntapaa.

Tämän agendan käynnistäjiksi ovat sitoutuneet Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen hyvinvointialue, keskisuomalaiset kunnat ja Keski-Suomen Liikunta ry. Agendaa valmistellaan yhteistyössä Likes by Jamk, Keski-Suomen Yrittäjät,  KEHO, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Jyväskylän yliopisto.

Keski-Suomi Liikkeellä 2030 agenda on jatkoa Keski-Suomen liikunta ja urheilustrategialle (Keski Suomen liitto 2012).

Lähde: 16.5.2023 TEAviisari

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus 2023 Keski-Suomessa (%)
https://repo.thl.fi/sites/tervesuomi/kyselyosuus_2022/fs_phexcer_guidel_not.html

- Miehet 20-64 -vuotiaat 57,2 %
- Naiset 20-64 -vuotiaat 59,9 %

- Miehet 65+ -vuotiaat 60,6 %
- Naiset 65+ -vuotiaat 65,2 %

- Miehet 75+ -vuotiaat 69,5 %
- Naiset 75+ -vuotiaat 76,2 %