Aikuis- ja senioriliikunnan tuotteistus urheiluseuroissa

Koulutuskokonaisuudessa ideoidaan ja suunnitellaan omaan seuraan uusi liikuntatoiminto, -palvelu tai -tuote ikääntyville. Tavoitteena on lanseerata uusi palvelu seuran toimintaan aikaisintaan keväällä 2023, tai seuralle muutoin luonnollisena ajankohtana koulutuksen jälkeen.

Neljästä etätyöpajasta sekä ennakko- ja välitehtävistä rakentuva kokonaisuus tarjoaa tietoa aikuis- ja senioriliikunnan kohderyhmien erityispiirteistä ja tukea uuden toiminnan tai palvelun tuotteistamisesta, kohderyhmän tunnistamisesta ja tavoittamisesta sekä hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Seuraava avoin Aikuis- ja senioriliikunnan tuotteistus urheiluseuroissa -koulutus ma 20.3.2023 klo 18.00-20.00.

Koulutuksen muut osiot ma 3.4., ke 12.4. ja ma 24.4..  (etäkoulutus Teams)

Koulutus on suunnattu seuratpoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aikuisten liikuntaa omassa urheiluseurassaan. Aikuiset tuovat usein seuraan osaamista, tuloja ja toimivat seurassa vapaaehtoisina. 

Aikuisliikunnalla on itseisarvo ja samalla sen on todettu hyödyttävän seuran toimintaa laajemminkin - aikuisliikunta pärjää ilman seuratoimintaa, mutta seuratoiminta ei ilman aikuisliikuntaa.

Koulutuksen hinta 100 €/seura

Koulukseen toivotaan osallistuvan 2-5 henkilöä samasta seurasta.

Ilmoittautukaa koulutukseen 10.3. 2023 mennessä!

(ilmoittautumislomake piilotettu koulutuksen jälkeen)