Ympäristö, ilmasto ja kestävä kehitys

1. Tavoite

Vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia ja teemme oman osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tunnistamme merkittävimmät urheilun ympäristövaikutukset ja teemme toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi. Toteutamme itse ja näytämme esimerkkiä ympäristön huomioimisessa kaikessa toiminnassamme.


2. Toimenpiteet

- tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset.
- vähennämme urheilun ympäristövaikutuksia muokkaamalla toimintatapojamme mm. kilpailujärjestelmien, tapahtumien järjestämisen, varusteiden, kulkutapojen, liikuntapaikkojen ja hankintojen osalta.
- viestimme ympäristöasioistamme ja -teoistamme aktiivisesti.

Keski-Suomen Liikunnalla on ympäristöohjelma (liite 19), jonka toteutumista seuraamme ja arvioimme.

Toimisto

1. Energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen
2. Jätteiden lajittelu ja kierrätys
3. Hankintojen ympäristövaikutusten huomioiminen
4. Liikkumisen päästöjen vähentäminen
5. Kestävä ravinnontuotanto - kasvisruokailun lisääminen
6. Viestintä

Tapahtumat

1. Käytetään kestäviä ja kierrätettäviä materiaaleja 
2. Suosimme kestävää jätteenkäsittelyä 
3. Käydään läpi vastuullisen tapahtuman muistilista (liite 18)

3. Seuranta ja arviointi

Seuraamme vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumista sekä arvioimme niiden vaikuttavuutta omassa toimintaympäristössämme. Teemme tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan sekä kehitämme sitä vuosittain hallituksen yhteisellä päätöksellä.

4. Materiaaleja liittyen ympäristö- ja ilmastokysymyksiin:


Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri >
KEKE-koutsi – vinkit ympäristövastuulliseen seuratoimintaan >
Ekokompassi ympäristöjärjestelmä (tapahtumille ja järjestölle) >
LTS: Ilmastonmuutos ja liikunta -sivusto >