Yhteisöt liikkumisen innostajana ja mahdollistajana

Arkiliikunnan edistäminen kirjataan Keski-Suomen kuntien ja muiden maakunnan toimijoiden strategioihin. 

Tavoitteena on, että Keski-Suomen kunnissa on liikkumisen toimenpideohjelmat vuoteen 2030 mennessä ja liikuntavaikutusten arviointi sisältyy hanke-, toimenpide ja kaavasuunnitelmiin.

 Kaikilla toimijoilla on oma liikunnan edistämissuunnitelma

Seuranta: TEAviisari⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

1. Kunnissa ajantasaiset liikkumisen toimenpideohjelmat
2. TEAviisarin tulokset liikunnan osalta
- Sitoutuminen
- Johtaminen
- Seuranta ja tarveanalyysi
- Voimavarat
- Osallisuus
- Muut ydintoiminnat
3. Viestitään hyvistä toimenpiteistä hashtagilla #ksliikkuu

Tutkittua:

Lähde: TEAviisari