5.  Yhteisöt liikkumisen innostajana ja mahdollistajana

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen kirjataan Keski-Suomen kuntien ja muiden maakunnan toimijoiden strategioihin. 

Tavoitteena on, että Keski-Suomen kunnissa, yrityksissä ja järjestöissä on liikkumisen edistämissuunnitelmat vuoteen 2030 mennessä ja liikuntavaikutusten arviointi sisältyy hanke-, toimenpide ja kaavasuunnitelmiin.

Yhteisön toimenpiteet:
Kaikilla toimijoilla on oma liikkumisen edistämissuunnitelma.

Toimijat: mm. kunnat, yritykset, järjestöt

Seuranta: TEAviisari

1. Toimijoilla ajantasaiset liikkumisen edistämissuunnitelmat
2. TEAviisarin tulokset liikunnan osalta
- Sitoutuminen
- Johtaminen
- Seuranta ja tarveanalyysi
- Voimavarat
- Osallisuus
- Muut ydintoiminnat
3. Viestitään hyvistä toimenpiteistä hashtagilla #ksliikkuu

Millainen on sinun liikuntatekosi? Nostamme parhaita ideoita Keski-Suomi liikkuu -viestintään.