KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika                Tiistaina 07.05.2024 klo 17.00          
Paikka           Keski-Suomen Liikunnan koulutustila Ateena, Onkapannu 2, 40700 JYVÄSKYLÄ

 

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:ssä mainitut kokousasiat.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus seuraavilla jäsenjärjestöillä:

1. Vuonna 2023 tai aikaisemmin liittyneillä ja jäsenmaksunsa maaliskuun 2024 loppuun mennessä maksaneilla jäsenillä tai
2. Jokaisella vuonna 2024 hyväksytyllä, vähintään kolme kuukautta jäsenenä olleella yhdistyksellä.

Yhdistyksen kokoukseen voi jokainen jäsen lähettää enintään kaksi (2) edustajaa, joiden yhteisessä valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö edustaa vain yhtä jäsentä.

Yhdistyksen kokouksissa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Kukin jäsenjärjestö vastaa edustajansa mahdollisista kokousmatkakuluista.


Tervetuloa !

                   

Ari Kinnunen                      
puheenjohtaja

Ilmoitan yhdistyksemme edustajan / edustajat Keski-Suomen Liikunta ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseeen.

Kokousaineisto: