Ehdollepanotoimikunta

Keski-Suomen Liikunta ry:llä on sääntöjensä mukaan ehdollepanotoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella esitys tulevan vuoden hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle. Ehdollepanotoimikuntaan kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja, aluejohtaja sekä kolme muuta jäsenten esittämää edustajaa. 

Keski-Suomen Liikunta ry:n jäsenjärjestöt voivat tehdä esityksiä ehdollepanotoimikunnalle tulevan vuoden hallitukseen erovuoroisten tilalle. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jäsenten yhtäjaksoinen luottamuskausi voi kestää enintään kolme (3) toimikautta.

Ehdollepanotoimikunta ottaa huomioon valintaprosessissa seuraavia kriteerejä:

Peruskriteerit: tasa-arvo, alueellisuus, lajiryhmä ja osaamisalue.

Kohderyhmäkriteerit: Keski-Suomen Liikunnan strategian näkökulmasta: järjestötoimija (seuratoiminta) / kuntatoimija (liikuntatoimi, koulutoimi, varhaiskasvatus) / liikunta-alan asiantuntija, maakunnallisuus

Ehdollepanotoimikunnan kokoonpano vuonna 2021:

Ari Kinnunen, puheenjohtaja
Petri Lehtoranta, aluejohtaja, kokouksen sihteeri
Anita Meuronen
Esa Kaihlajärvi
Petri Hagman

Yhteys: aluejohtaja Petri Lehtoranta, petri.lehtoranta(at)kesli.fi