Turvallinen toimintaympäristö

1. Tavoite

Keski-Suomen Liikunta ry:n vastuullisuusohjelman yksi keskeisimmistä tavoitteista on turvallisen toimintaympäristön rakentaminen kaikille toimijoille. Tämä tarkoittaa Keski-Suomen Liikunnan henkilöstöä, sekä viestinnän ja koulutuksen kautta myös koko jäsenistöä.

Toimintaympäristöllä käsitetään myös työskentelyolosuhteita. Tässä tarkoitetaan sekä Keski-Suomen Liikunta ry:n hallitusta, työryhmiä, henkilökuntaa sekä tapahtumiin osallistuvia tahoja.

- Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu.
- Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä (liite 11.)
- Rakennamme käytännöt ja ohjeistukset fyysisen turvallisuuden edistämiseen

2. Toimenpiteet

Kesli tarjoaa kaikille työntekijöilleen sekä kouluttajilleen turvallisen ja tasa-arvoisen työ- ja toimintaympäristön. KesLi tukee työntekijöitään toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Huomioimme henkilöstön erilaiset tarpeet työn tekemiselle tarjoamalla oikeanlaiset työvälineet, tekniikan sekä toimistokalusteet vastaamaan kunkin henkilön tarpeita. Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia työn tekemiselle ajan ja paikan suhteen.

Kuuntelemme työntekijöiden näkemyksiä työolosuhteiden, työn ja työyhteisön kehittämiseksi. Järjestämme toiminnan niin, että työn tekeminen on turvallista.


Aluejohtaja ja toimisto

Riskien arviointi ja hallinta (liite 12)
- Työtilat ja -välineet
- sopimus etätyöskentelystä


Tapahtumat
- turvallisuussuunnitelmat
- tapahtuman aikaiset vastuut määritelty