Varhaisvuosien liikunta


Keski-Suomen Liikunta järjestää alle kouluikäisten lasten kanssa toimivalle päiväkodin henkilöstölle, perhepäivähoitajille ja esikoulun opettajille liikuntakoulutusta.  Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja helposti sovellettavissa omaan toimintaan ja niiltä saa virikkeitä sekä sisä- että ulkoliikuntaan. 

Kursseja järjestetään kaikille avoimina sekä päiväkodeissa, kouluissa, kerhoissa ja muissa toimintapisteissä tilauskoulutuksina. Koulutus voi olla vaikka useamman toimijatahon yhteinen, jolloin se on myös edullisempi toteuttaa.

Keski-Suomen Liikunnan varhaisvuosien liikunnan koulutukset perustuvat Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin (2016) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja
Esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

 

Keski-Suomen Liikunnan varhaisvuosien liikunnan koulutuksia ovat

* Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön työpaja - Tulostettava koulutusesite

* Vekaravipellys - koulutus alle 3-vuotiaiden ohjaajille - Tulostettava koulutusesite

* Liikuntaa pienissä tiloissa koulutus - Tulostettava koulutuesite

* Seikkailuliikuntakoulutus - Tulostettava koulutusesite

* Nassikkapainikoulutus - Tulostettava koulutusesite

* Liikettä pihaleikkeihin koulutus - Tulostettava koulutusesite

* Lasten motoristen taitojen havainnointi koulutus - Tulostettava koulutusesite

* Varhaisvuosien liikunta - vanhempain ilta - Tulostettava koulutusesite

Koulutustiedustelu / yhteydenottopyyntö


Olemme kiinnostuneet seuraavista koulutuksista