Ajankohtaista

Aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarela kirjoitti Blogin perhekeskustoiminnasta liittyen Meijän perhe liikkeellä -hankkeeseen, jota KesLi toteuttaa Likesin kumppanina.
JyväsRiihen Virike-teemahankkeen avulla voidaan parantaa lähiliikunta-, luontomatkailu- tai virkistyspaikkoja, rakentaa pienimuotoisia uusia liikunta- ja virkistyspaikkoja tai hankkia yhteistä harrastuskäyttöä edistäviä välineitä, kalustoa tai laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa alueen toimijoiden laajempaan yhteiseen käyttöön. Tukea voivat hakea Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla toimivat yleishyödylliset ja rekisteröidyt yhdistykset, seurat tai säätiöt. Nuorten ryhmien tai rekisteröimättömien yhteisöjen hankkeiden puolesta hakijoina voivat toimia myös esimerkiksi seurakunnat tai kunnat.
Viime viikolla julkistettiin viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille syksyllä 2020 suoritettujen fyysisen toimintakyvyn Move! -mittausten tulokset. Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Liikkuvat-palkinnot esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä.
TEAviisari 2020 -infograafit maakunnittain sekä koko Suomen infosivu löytyvät nyt liikkuvaaikuinen.fi -sivuston materiaalipankista sekä TEAviisari -verkkosivustolta.
RSS ATOM