Ajankohtaista

Karstulassa, Keuruulla ja Laukaassa kartoitettiin lasten ja nuorten harrastamisen tilannetta, mahdollisuuksia, toiveita ja harrastamisen esteitä. Erilaisten harrastusten kirjo on laaja, ja harrastaa voi ohjatusti tai omatoimisesti ja yksin tai ryhmässä. Keski-Suomen Liikunnan ja LIKES-tutkimuskeskuksen toteuttama kartoitus toi esille ennen kaikkea lasten ja nuorten omat ajatukset ja heidän vanhempiensa näkemykset. Sähköinen harrastuskyselyn työkalu kehitettiin osana Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (KSLAPE), yhteistyössä kuntien kanssa.
Keski-Suomi on saanut maakunnallisen pyöräilynedistämisohjelman ensimmäisenä Suomessa. Keski-Suomen pyöräilyohjelma ohjaa eri sektoreiden toimijoita yhtenä verkostona tuottamaan vaikuttavaa ja jatkuvaa pyöräilypolitiikkaa. Näin voidaan saavuttaa pitkän tähtäimen tavoitteita arkipyöräilyn lisäämiselle ja yksityisautoilun vähenemiselle.
Uusin KesLi-info (25.4.2018)
RSS ATOM