Ajankohtaista

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 12 terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen, yhteensä 16 800 €. Maakunnasta tuli 22 hakemusta. Tukea myönnettiin seuraaville hakijayhteisöille: ISOn Tanhuujat ry, Jaguars Spirit Athletes ry, Laukaan Fysioterapia Oy, Lylmi ry, Margarites ry, Muuramen Syke ry, O2-Jyväskylä ry, Optimove Oy, Sporttiukot ry, Swimming Jyväskylä ry, Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura TiVoLi ry sekä Äijälän vammaisten tuki ry.
Keskiviikkona 26.4. 2017 ilmestyvässä Suur-Jyväskylän Lehdessä urheiluseuroilla on mahdollisuus ilmoittaa kesän 2017 lasten- ja nuorten toiminnastaan normaaleja ilmoitushintoja edullisemmin.
Keskiviikkona 3.5. ilmestyvässä Suur-Jyväskylän Lehdessä urheiluseuroilla on mahdollisuus ilmoittaa kesän 2017 aikuisten harrasteliikuntatarjonnastaan normaaleja hintoja edullisemmin. Tässä on mahdollisuus ilmoitella erilaisista puulaakeista, kuntorasteista, puistojumpista, yhteislenkeistä yms.
Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi Naantalin kaupungin terveystoimen, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja perusturvakuntayhtymä Akselin LiPaKe – liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua -hankkeen sekä Oulun Diakonissalaitoksen LIITY! Liikettä työpäivään – energiaa elämään -hankkeen terveysliikunnan edistämiseksi tehdystä esimerkillisestä työstä vuonna 2016. Lisäksi liikkumisen olosuhteiden edistäjänä palkittiin Lahden kaupungin liikennesuunnittelu kävelyn ja pyöräilyn merkittävästä ja monitahoisesta edistämisestä sekä niiden vetovoimaisuuden lisäämisestä kaupungissa. Palkinnot luovuttivat opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula KKI-Päivillä 22. maaliskuuta Finlandia-talossa Helsingissä.
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea viidelle terveysliikuntahankkeelle Keski-Suomeen, yhteensä 21 800 euroa. Tukea myönnettiin 2 000 euroa Jyväskylän Feniks ry:lle venäjänkielisten maahanmuuttajien liikuntaohjelman toteuttamiseen. Keski-Suomen Liikunta ry:lle myönnettiin 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry sai 600 euroa tukea toimistotyöläisten liikuntalajikokeiluihin. Palokan naisvoimistelijat ry:lle myönnettiin 1 700 euroa tukea monipuolisen liikunnan toteuttamiseen alaraaja-amputaation kohdanneille ihmisille. Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura TiVoLi ry:lle myönnettiin 2 000 euroa tukea matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämiseen lähiseudun vähän liikkuville henkilöille.
RSS ATOM