Ajankohtaista

Tutkimusten mukaan kouluikää edeltävät vuodet ovat erittäin merkittäviä lapsen liikunta-aktiivisuuden kehittymiselle ja tämän vuoksi päivähoidon henkilöstö on avainasemassa lasten liikunnan mahdollistajana. Nykyajalle tyypillistä on, että lasten ja nuorten luonnollinen liikunta on vähentynyt samalla kun passiiviset vapaa-ajan viettomahdollisuudet lisääntyvät. Lasten liikunnan määrän vähentyminen näkyy myös lasten ylipainon lisääntymisenä. Lisäksi lasten keskinäiset kunto- ja taitoerot ovat kasvaneet.
RSS ATOM