Ajankohtaista

Viime viikolla julkistettiin viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille syksyllä 2020 suoritettujen fyysisen toimintakyvyn Move! -mittausten tulokset. Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Liikkuvat-palkinnot esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä.
TEAviisari 2020 -infograafit maakunnittain sekä koko Suomen infosivu löytyvät nyt liikkuvaaikuinen.fi -sivuston materiaalipankista sekä TEAviisari -verkkosivustolta.
Moni lapsia, nuoria ja perheitä työssään kohtaava toimija oli keväällä uuden edessä. Poikkeusaika pakotti – ja toisaalta antoi luvan muotoilla monia eri alojen toimintatapoja uusiksi alun shokkivaiheen ja pysähtymisen jälkeen. Keski-Suomen kuntiin kesällä tehty haastattelukierros osoitti, että myös monia perhekeskustoimintaan linkittyviä palveluita ja toimintoja muokattiin uusiksi.
Lapset liikkeelle Keski-Suomessa verkkolehti 2 / 2020 julkaistu.
RSS ATOM