Tiedote koronaviruksen vaikutuksista Keski-Suomen Liikunta ry:n ja alueen urheiluseurojen toimintaan

16.3.2020

Suomen hallitus on päättänyt torstaina 12.3. suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.  Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi.

KesLi noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön linjauksia ohjeistaessaan jäsenseurojaan ja muita alueen liikunta- ja urheilutoimijoita koronavirus covid-19 -epidemiatilanteessa.  

On tärkeää, että myös seurat viestittävät jäsenistölleen oman toiminnan muutoksista mahdollisimman pian ja selkeästi ja sopivat seuran sisällä viestintästrategiasta ja vastuista. Suosittelemme seuraamaan myös oman lajiliiton ja kunnan viestintää ja ohjeistuksia pandemiaan liittyen.

Seuroista on tullut kyselyitä, miten perittyjen toimintamaksujen kanssa tulisi tehdä nyt kun harjoitusvuoroja perutaan. Lähtökohtana seuratoiminnassa on yhteisöllisyys. Liikuntajärjestöjen esitys ja toive on, että koronan seuraukset kuitattaisiin yhdessä ja yhteisvastuullisesti. 

Harjoitusten ollessa tauolla, seuroissa kannattaa panostaa muuhun seuran kehittämistyöhön sekä pyrkiä aktivoimaan jäsenistöä omaehtoiseen harjoitteluun ja ulkoliikunnan pariin esim. some-viestinnän kautta.

Mikäli jotkut urheiluseurojen harjoitusryhmät jatkavat edelleen toimintaansa, niin suosittelemme niissä erityistä huolellisuutta hygienian (mm. käsien pesu) osalta, välttämään osallistujien keskinäistä fyysistä kontaktia sekä pitämään vähintään metrin etäisyys osallistujien välillä. Lisäksi urheilijoita tulee ohjeistaa, että harjoituksiin ei pidä tulla, jos on minkäänlaisia flunssan oireita tai epäilys koronavirukselle altistumisesta.

Olympiakomitean tiedote.

KesLin alueen kunnista suurin osa on jo tehnyt päätöksen kunnan liikuntaryhmien laittamisesta tauolle. Kaikki Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen omat ohjatut liikuntaryhmät, tapahtumat ja kurssit perutaan toukokuun loppuun asti. Tämä tarkoittaa myös liikuntaneuvontaa, vertaisohjattuja ryhmiä ja vapaaehtoistoimintaa. Lue tiedote: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-03-13_koronaviruksen-vaikutukset-kaupungin-liikuntapalveluihin-jyvaskylassa

KesLin omat tapahtumat ja koulutukset maaliskuussa pyritään järjestämään myöhemmin uudelleen tai korvaamaan ne osittain etätilaisuuksina esim. Teamsin välityksellä. Tapahtumiin ilmoittautuneita informoidaan vielä asiasta erikseen.

Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin.