Uusin KESLI-info

5.5.2020

Hei,

hyvää alkanutta toukokuuta. Tässä ajankohtaista avustushakuasiaa seuroille.

TUKEA LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROILLE SEKÄ LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSILLE KORONAPANDEMIAN HAITTOJEN LIEVENTÄMISEKSI

Koronapandemia on vaikeuttanut paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikunnan koulutuskeskusten toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koronatilanteessa näitä organisaatioita erityisavustuksilla. Avustushaku alkaa 30. huhtikuuta ja päättyy kaksi viikkoa myöhemmin 14. toukokuuta.

Lisätietoa:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukea-liikunta-ja-urheiluseuroille-seka-liikunnan-koulutuskeskuksille-koronapandemian-haittojen-lieventamiseksi

 

LIIKUNTAPÄÄKAUPUNKI JYVÄSKYLÄ MUKANA VALTAKUNNALLISESSA SOVELTAVAN LIIKUNNAN KUMPPANUUSHANKKEESSA

Jyväskylä on mukana Liikuntatieteellisen Seuran kolmivuotisessa liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeessa "Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta". Hanke on valtakunnallinen ja alkaa kesällä 2020. Tavoitteena on luoda uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistaa soveltavan liikunnan asemaa eri sektoreilla kunnissa. Jyväskylän lisäksi mukana on 5 muuta kuntaa.

Hankkeen tarkoituksena on tukea ja päivittää kuntien erityisliikunnanohjaajien työnkuvaa, jotta se vastaa paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuudessa erityisliikunnanohjaajat toimisivat soveltavan liikunnan koordinaattoreina, inkluusion konsultteina ja kehityskumppaneina. Tavoitteena on, että hankkeen lopussa kunnissa on enemmän soveltavan liikunnan osaajia ja että toimintarajoitteisten määrä liikunta- ja urheilupalveluiden käyttäjissä on lisääntynyt. Erityisliikunnanohjaajat tukevat paikallisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä.

Lähde mukaan hankkeen kehityskumppaniksi

Jyväskylän kaupunki etsii mukaan hankkeeseen paikallisia liikunta- ja urheilualan toimijoita kehityskumppaneiksi. Kehityskumppanit ovat seuroja tai yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään soveltavan liikunnan tarjontaa toiminnassaan. Yhteistyö kehityskumppaneiden kanssa käynnistetään elo-syyskuussa, mutta kiinnostuksesta voi ilmoittaa jo tässä vaiheessa. Mukaan voi ilmoittautua Heli Sohkaselle osoitteeseen heli.sohkanen[a]jyvaskyla.fi tai p. 014 266 4272.

Lisää tietoa hankkeesta:   https://www.kesli.fi/?x254116=1094034

 

Keski-Suomen Liikunnan henkilökunta

tekee tällä hetkellä etätöitä ja on tavoitettavissa normaalisti sähköpostitse ja puhelimitse.

 

Yhteystiedot löytyvät   https://www.kesli.fi/kesli2/keslin_yhteystiedot/henkilokunta/