Muuttuvassa arjessa ikääntyvän ihmisen toimintakyvyllä on merkitystä

18.5.2020


Sari Kivimäki (STM) kirjoittaa kolumnissaan Ikääntyvien aktiivisen arjen merkityksestä ja liikkumisen varmistamisesta erityisesti näin Corona-ajassa. "On tärkeää, että ikääntyville luodaan parhaat mahdolliset keinot sosiaalisiin kontakteihin, liikkumiseen, terveelliseen ravintoon ja arjen sujumiseen."

Aktiivinen ja mielekäs arki turvaa ikääntyvän toimintakykyä, edistää itsenäistä selviytymistä ja lisää elämänlaatua. Koronavirustilanne on tuonut tähän suuren muutoksen. Tällä voi olla pitkäkantoiset vaikutukset ihmisten, heidän läheistensä ja koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Lue koko kolumni oheisen linkin kautta:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sari-kivimaki-muuttuvassa-arjessa-ikaantyvan-ihmisen-toimintakyvylla-on-merkitysta

 

13.5.2020

Sari Kivimäki
asiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö