Keski-Suomen Liikunta ry:n syyskokous ke 25.11. klo 18.00

10.11.2020


KUTSU KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY:N SYYSKOKOUKSEEN

keskiviikkona 25.11.2020 klo 18.00
Keski-Suomen Liikunta / Ateena koulutustila, Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:ssä mainitut syyskokousasiat.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa määräaikana suorittaneella jäsenellä. Jäsenten on maksettava yhdistyksen syyskokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu kunakin vuonna viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokoukseen voi jokainen jäsen lähettää enintään kaksi (2) edustajaa, joiden yhteisessä valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä. Sama henkilö edustaa vain yhtä jäsentä. Yhdistyksen kokouksissa ja muissa toimielimissä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vähintään kaksi (2) kuukautta jäsenenä olleella yksi ääni.

Kukin jäsenjärjestö vastaa edustajansa mahdollisista kokousmatkakuluista.

Syyskokouksen aluksi on Keski-Suomen Liikunnan palkitsemiset.

HUOM! Riittävän suuren tilan ja tarjoilujen varmistamiseksi ennakkoilmoittautuminen perjantaihin 20.11. mennessä syyskokoussivustolla olevalla lomakkeella: www.kesli.fi/syyskokous

Kokousmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.kesli.fi/syyskokous

 

Tervetuloa!

Janne Kinnunen, puheenjohtaja

Petri Lehtoranta, aluejohtaja