Lasten ja nuorten kestävyyskunnon kehittäminen on yhteinen asia

17.12.2020

Viime viikolla julkistettiin viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille syksyllä 2020 suoritettujen fyysisen toimintakyvyn Move! -mittausten tulokset. Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja.

Ilolla on todettava, että keskisuomalaisten oppilaiden tulokset ovat pääosin koko maan mediaanituloksia paremmat. Toinen tyytyväisyyden aihe on, että koko maassa oppilaiden nopeus-, voima- ja liikkuvuusominaisuudet sekä motoriset perustaidot ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla – ainakaan merkittävää huononemista ei ole tapahtunut.

Tuloksissa suurinta huolta aiheuttaa, että oppilaiden kestävyyskunto huononi entisestään - samoin kuin viitenä edellisenä vuotena. Isolla osalla oppilaista kestävyyskunto on jo terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla. Oppilailla voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista.

Hyvän kestävyyskunnon terveyshyödyt ovat kiistattomat mm. sydän ja verisuonitautien ehkäisemisessä. Tutkimukset myös osoittavat hyvän kestävyyskunnon parantavan oppimisen edellytyksiä: aivojen verenkierron lisääntyessä, hapensaannin parantuessa, välittäjäaineiden ja aivojen sähköisen aktiivisuuden lisääntyessä.

Jo Move! -mittausten tulosten julkistamistilaisuudessa ja sen jälkeen sosiaalisessa mediassa sekä tiedotusvälineissä alkoi koululaisten kestävyyskunnon heikentymisen syiden pohtiminen. Erityisen paljon etsittiin syyllistä ja syyllistettiin eri tahoja. Mielipiteen esittäjän oma tausta vaikuttaa onko syy lasten vanhempien, koulun, varhaiskasvatuksen yksikön tai vaikkapa urheiluseurojen.

Kouluikäisten kestävyyskunnon heikentymisen ovat aiheuttaneet istumisen määrän lisääntyminen, arkiliikunnan väheneminen ja epäterveellisen ravinnon kulutuksen kasvu. Kansanterveyden kannalta merkittävien elämäntapamuutoksien saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien - kodin, koulun ja harrastustoiminnan järjestäjien - toimenpiteitä.

Kestävyyskunnon heikentyminen on tapahtunut useamman vuoden aikana. Muutos parempaan tarvitsee aikaa sekä määrätietoista ja pitkäjänteistä tekemistä, mutta myös nopeita ratkaisuja.

Perheissä, kouluissa, varhaiskasvatusyksiköissä ja urheiluseuroissa tehdään jo nyt hyvää liikuntakasvatusta, jota tulee jatkaa ja tehostaa. Samalla on hyvä kehittää uuttaa toimintaa, jossa tulee suuri määrä matalatehoista liikuntaa sekä sen verran voimakkaasti hengästyttävää ja sykettä kohottavaa liikuntaa, että jatkossakin lapsi ja nuori haluaa kokea voittajafiiliksen ”tulipahan tehtyä – jaksoinpa!”

Keski-Suomessa tuotetaan korkeatasoista tietoa liikunnasta – kiitos Jyväskylän Yliopiston, Likesin ja Kihun. Esim. Move! -mittaukset antavat ajantasaista ja merkityksellistä tietoa lasten terveydentilasta sekä fyysisestä toimintakyvystä. Keski-Suomen Liikunta on kuntien ja urheiluseurojen apuna suunnittelemassa tutkittuun tietoon perustuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten fyysisen kunnon kehittäminen.  ”Tärkeintä ei ole tieto, vaan se mitä tiedolla teet.”

Jouni Vatanen
lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
Keski-Suomen Liikunta