Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kokoontumisrajoitukset jatkuvat maaliskuun ajan

26.2.2021

Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kokoontumisrajoitukset jatkuvat maaliskuun ajan

26.2.2021 16:19:35 | Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan maaliskuun ajan. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella osallistujamäärä rajoitetaan 6 henkilöön. Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla osallistujamäärä rajoitetaan 10 henkilöön. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella osallistujamäärä rajoitetaan 20 henkilöön. Rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä epidemiatilanteen rauhoittamiseksi ja ne ovat voimassa 2.3.–31.3.2021 asti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 26.2.2021 päätöksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä alueellaan. Päätöksessä on huomioitu alueellinen epidemiatilanne ja valtioneuvoston 25.2.2021 tekemä periaatepäätös hybridistrategian toimenpidetasolle kaksi (taso 2) siirtymisestä. Tapahtumia voi edelleen järjestää sallitulla osallistujamäärällä, mutta tällöinkin tapahtumassa on noudatettava kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Varotoimenpiteiden noudattaminen on välttämätöntä epidemian taltuttamisessa

Joukkoaltistumisten ja koronatartuntojen leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään. Siten tartunnan torjuntatoimista huolehtiminen yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on välttämätöntä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tämänhetkinen epidemiatilanne on kaksijakoinen. Vaikka epidemian hillinnässä on monella paikkakunnalla onnistuttu hyvin, voi tilanne äkillisesti heikentyä koko maassa. Aluehallintovirasto suosittelee varotoimenpiteiden sinnikästä noudattamista, jotta epidemiatilanne saadaan helpottumaan. Jokainen voi omilla toimillaan hillitä viruksen leviämistä.