Kysely urheiluseuroille mahdollisuudesta työllistää nuoria KesLin ja OKM:n tuella kesällä 2021

10.3.2021


Korona-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille. Erityisesti kuormitus on kertynyt niille, joilla on jo aiemmin ollut ongelmia esimerkiksi mielenterveyden kanssa tai haastava perhetilanne. Pitkittyvä korona-aika tulee vaikuttamaan lasten ja nuorten kokemuksiin ja elämään myös pidemmällä aikavälillä. Korona-aikana usein vaihdellaan lähi- ja etäopetuksen välillä, pidetään harrastustoiminta suljettuna ja rajoitetaan sosiaalisia kontakteja. Tämä kaikki kuormittaa lapsia ja nuoria.

Kesä 2021 on yksi niitä ratkaisevia hetkiä, jolloin lapsille ja nuorille pitää olla tarjolla matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa, joilla voidaan ehkäistä pahoinvointia, sosiaalisia ongelmia, yksinäisyyttä, syrjäytymistä sekä häiriökäyttäytymistä.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista 1.5.-30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.


Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että

-    Lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 5-6 tuntia/työpäivä
-    Palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
-    Samalla seuralla voi mahdollisesti olla useampi nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitus riittää OKM:n suunnasta
-    Aluejärjestöt ovat mukana talkoissa tärkeän asian takia, mitään korvausta toiminnan ”hallinnoimisesta” ne eivät saa


HUOM! Vastaamalla 18.3. mennessä  kyselyyn

autat Keski-Suomen Liikuntaa hakemaan avustusta OKM:ltä alueellemme, varsinainen SEURAHAKU tapahtuu rahoituksen varmistuttua!