KesLiltä tukea nuorten kesätyöllistämiseksi ajalle 1.5.-30.9.

20.4.2021


Keski-Suomen Liikunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 66.500€ avustusta jaettavaksi eteenpäin keskisuomalaisille urheiluseuroille nuorten kesätyöllistämiseksi.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuemme nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.5.-30.9.2021. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. 

Aluejärjestöt ovat linjanneet liittyen Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeisiin, että
-    lähtökohta on, että työllistetään nuori 2 viikoksi á 5-6 tuntia/työpäivä, max. 30 tuntia / viikko
-    palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut
-    samalla seuralla voi olla useampikin nuori työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää

Avustukseen liittyvät ehdot löydät Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilta: https://minedu.fi/-/erityisavustukset-valtionapukelpoisille-liikunnan-aluejarjestoille-nuorten-harrastus-ja-kesatoiminnan-lisaamiseen

Täytä hakemus täällä

Avustuspäätöksiä tehdään sitä viikottain niin pitkään, kun resurssia riittää.