Jyväskylän seurakyselyn vastausaikaa on jatkettu 16.5. saakka

26.4.2021

Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut toteuttaa ensimmäistä kertaa seurakyselyn yhteistyössä Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa. Tällä kyselyllä kartoitetaan jyväskyläläisiltä liikunta- ja urheilutoimintaa järjestäviltä seuroilta mm.  laji- ja ikäkohtaisia harrastajamääriä, keskeisiä toimintaympäristöjä sekä lisäksi vaihtuvin teemoin seurojen muuta toimintaa.

Kysely toteutetaan, koska kootulle tiedolle jyväskyläläisistä seuroista ja heidän harrastajamääristään on todellinen tarve. Jokaisen seuran vastaus on siis arvokas! Kysely on tarkoitus toteuttaa jatkossa kahden vuoden välein, jotta saamme koottua ajantasaista seurantatietoa seurojen toiminnasta sekä kaupungin liikunnan kansalaistoiminnan kokonaislaajuudesta. Vastauksista saatua tietoaineistoa hyödynnetään palvelujen ja avustusmuotojen suunnittelun ja kehittämisen tukena. Kyselyyn vastaamisen arvioitu kesto on noin 20 minuuttia.

Keski-Suomen Liikunta Ry tarjoaa kaikille kyselyyn vastanneille ilmaisen seurahallinnon koulutuksen (arvo n. 400 euroa), jonka ajankohta ja sisältö on seuran ja KesLin sovittavissa. Lisätietoja toimisto@kesli.fi, www.kesli.fi.

Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 16.5.2021 saakka, jotta mahdollisimman moni paikallinen seura ennättäisi vastata kyselyyn.

Linkki kyselyyn: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XNA0_PKiwkqJxbRPOp9FHNWgnYh_GKdGoidqnqSwi5JUMlJPSDJYWTVFQ01TTERETzUwNVZLMVFENy4u