KesLin hallituksen 12.5. päätöksiä

18.5.2021

Keski-Suomen Liikunnan hallitus kokoontui keskiviikkona 12.5.2021 Teamsissa

Käsiteltävinä asioina olivat mm. seuraavat asiat:

TES:n mukaiset palkantarkistukset: Palkkoja korotetaan 1.6.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,8 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % työnantajan päättämällä tavalla. Työnantajan päättämän erän suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien kuukausipalkkaisten työntekijöiden tammikuun 2021 kuukausipalkoista luontoisetuineen. Päätetiin palkantarkistukset.

Palkitsemistyöryhmän kokoonpano: Päätettiin palkitsemistyöryhmän kokoonpanosta, joka on vuonna 2021 seuraava: Alpo Peltola työryhmän puheenjohtaja, Petri Hagman Keljon Viesti, Janina Mäkinen Voimisteluliitto , Ari Nummela KIHU, Kalle Pallonen YLE Jyväskylä, Kari Pirinen Keski-Suomen liitto, Tommi Roimela Keskisuomalainen, Ilmo Viitanen Keski-Suomen Liikunta, Minna Truhponen SKI Jyväskylä ja Petri Lehtoranta, työryhmän sihteeri. Asianosaisilta vielä varmistetaan halukkuus jatkamaan työryhmässä.

Taloustilanne 31.3.: Todettiin taloustilanne 31.3., joka on budjetoidun mukainen.

Ansiomerkkianomus: Myönnettiin Kati Laine-Rissaselle Keski-Suomen Liikunta ry:n kultainen ansiomerkki.

Jäsenhakemus: Hyväksyttiin Joutsan Pommi ry uudeksi jäseneksi.

Nuorten kesätyöllistämishanke: Keski-Suomen Liikunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 66.500€ hankeavustuksen nuorten kesätyöllistämiseksi. Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Koko tukisumma on saat jaettua 43 keskisuomalaiselle seuralle ja niissä 95 nuorelle.

Seuraava kokous päätettiin pitää 16.6.2021

 

Lisätietoja: luejohtaja Petri Lehtoranta