Vauhtipankista vinkkiä vauhdikkaisiin varhaiskasvatuspäiviin

3.6.2021


Keuruun kaupungin varhaiskasvattajat ovat yhdessä Keski-Suomen Liikunnan kanssa työstäneet videopankin varhaiskasvatukseen sopivista liikuntaleikeistä. Videokirjaston idea on jakaa liikuntaleikkejä helposti ymmärrettävällä tavalla ja auttaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteuttamista käytännössä.

”Tarve alle kouluikäisten liikunnan videokirjastosta tuli esille Keski-Suomen Liikunnan kuntien varhais-kasvatuksen henkilöstölle toteuttamissa varhais-vuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön tilaisuuksissa. Henkilöstö kaipasi erityisesti apua, kuinka toteuttaa päivässä tunti vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta. Varhaiskasvatuksen yksiköissä arki on hektistä. Kirjoitetuista teksteistä liikuntaleikkien kulun hahmottaminen on usein vaikeaa ja hidasta. Tavoitteena on, että videoista liikuntaleikit omaksutaan nopeasti ja helposti” toteaa Keski-Suomen Liikunnan lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen.

Tästä linkistä Vauhtipankkiin!

”Varhaisvuosien liikuntasuositusten mukaan alle kouluikäisten tulisi liikkua kolme tuntia päivässä, joista yksi tunti vauhdikkaasti. Keuruun varhais-kasvatusyksiköiden tavoitteena on, että jokainen lapsi liikkuisi vähintään kaksi tuntia päiväkotipäivien aikana siten, että toinen tunti on suositusten mukaista vauhdikasta liikuntaa. Näin kotien vastuulle jää tunti rauhallisempaa liikuntaa päivässä”, kertoo Keuruun Liikkuva varhaiskasvatuskoordinaattori Tino Kohonen.

Vauhtipankin videoiden teemana on vauhdikkuus. Videoiden leikeillä on tarkoitus lisätä vauhtia oikein kanavoituna varhaiskasvatuspäiviin. Vauhtipankkiin on kuvattu ensi vaiheessa 24 eri leikkiä ja peliä. Videoiden kesto on noin 45-90 sekuntia. Leikkien sekä pelien ohjeet on tekstitetty videoille ja loppuun on koottu listaus leikkeihin vaadittavista välineistä ja mahdollisista sovellutuksista.

Videoita voidaan käyttää myös leikkien opettamiseen. Osalle lapsista ohjeiden kuuntelu on haasteellista. Videolta on helppo näyttää, kuinka leikissä tulee toimia. Vauhtipankin avulla voidaan lapsia osallistaa, kun lapset saavat itse valita videoista, mitä tällä viikolla leikitään. Vauhtipankin leikit on kuvattu pää-osin sisätiloissa selkeämpien kuvausolosuhteiden vuoksi, mutta lähes kaikki leikit ovat siirrettävissä pihalle.

”Idean videopankin tekemisestä saimme Keski-Suomen Liikunnan lasten liikunnan kehittäjä Jouni Vataselta. Keuruun varhaiskasvattajat innostuivat ideasta, jotka kokivat tällaisen projektin tulevan tarpeeseen ja olevan mukava muisto myös lapsille päiväkotiajoilta. Varhaiskasvattajille kuuluvat suurimmat kiitokset projektin onnistumisesta. Videopankkia on ollut toteuttamassa kevään aikana kuusi päiväkotiryhmää. Mukana on ryhmiä pienim-mistä alle kolmevuotiaista eskariryhmiin saakka. ” valottaa Tino Kohonen Koska lasten väliset erot liikunnan määrässä ovat kasvaneet, varhais-kasvattajien rooli lasten liikuntakokemusten mahdol-listajana korostuu. Monella lapsella hoitopäivän jälkeen liikkuminen on ulkoilua, kevyttä liikuntaa ja rauhallista arjen touhuilua – mutta suositusten mukaista vauhdikas fyysistä aktiivisuutta vähän.

”Pitkään mietimme kenen kanssa, voisimme videopankin toteuttaa. Joitakin tunnusteluja teimmekin. Olen todella iloinen, että Keuruun kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden liikuntavas-taavat oivalsivat heti mistä on kysymys ja olivat valmiita yhteistyöhön. Ensimmäiset videot on julkaistu toukokuussa 2021. Tavoitteena on laajentaa Vauhtipankkia tulevaisuudessa. Vauhtipankki on kaikkien vapaasti käytettävissä. Toivottavasti alle kouluikäisten liikunnan videokirjasto omalta osaltaan lisää lasten liikettä koko maassa.” jakaa kiitosta ja visioi tulevaisuutta Keski-Suomen Liikunnan lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen.

Juttu on julkaistu Lapset liikkelle Keski-Suomessa 2 / 2021 verkkolehdessä. Lisää keskisuomalaista lasten liikuntaa käsitteleviä juttuja voit käydä lukemassa osoitteessa:
https://www.kesli.fi/lapset-ja-nuoret/lapset-liikkeelle-keski-suomessa/