Liikkuva opiskelu -hankkeille lähes miljoona euroa

10.6.2021

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtakunnallisesti valtionavustusta toisen asteen liikunnan tukemiseen 997 700 euroa. Avustusta myönnettiin 59 oppilaitokselle, jotka tarjoavat lukio ja ammatillista opetusta.

Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Keskeisintä toiminnassa on jokaisen oppilaitoksen mahdollisuus toteuttaa liikkuvampia opiskelupäiviä omalla tavallaan. Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Liikkuva opiskelu -hanke laajentaa peruskoulujen Liikkuva koulu -toiminnan ideaa toiselle asteelle.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä 192 200 €

Lisää tietoa Liikkuva opetus -hankkeesta löytyy sivulta www.liikkuvaopiskelu.fi