Kysely: KesLin sidosryhmät kokevat yhteistyön sujuvaksi

11.8.2021


Osa Keski-Suomen Liikunnan toiminnan kehittämistä on tehdä neljän vuoden välein sidosryhmäkysely, jolla kartoitamme kumppaneiden mielipiteitä nykyisestä toiminnastamme sekä uusista yhteistyömahdollisuuksista.

Viimeisin kysely toteutettiin touko-kesäkuussa 2021. Kysely lähetettiin 73:lle eri sidosryhmiä edustaville taholle mm. kuntien liikunnasta vastaaville viranhaltijoille sekä toiminnallisille yhteistyökumppaneille kuten OKM, OK, Paralympiakomitea, Likes, KIHU, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Vastausprosentti oli 29, joka antoi kohtuullisen kattavan kuvan sidosryhmiemme näkemyksistä ja odotuksista KesLin toimintaa kohtaan. Vastaajissa oli noin puolet järjestöedustajia sekä puolet kuntien liikunnasta vastaavia viranhaltijoita.

Kaikki vastaajat tunsivat KesLin joko hyvin tai kohtalaisesti. Kaikki vastaajat kokivat, että yhteistyö KesLin kanssa toimii hyvin (täysin samaa mieltä 16, jokseenkin samaa mieltä 5).

Liitteet